Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

zaterdag 24 september 2011

"Tentje" voor de Wams

Ach, de stoelen voor de kraakwagen staan er nog steeds (volgende week echt niet meer!) en Wamy heeft daar zijn tentje gevonden. Bijna onzichtbaar doet hij er zijn dutjes als hij moe is van zijn strooptochten (brokjes jatten), behalve natuurlijk als het regent want nat wordt het daar wel; de tent heeft helaas geen dakje.Voorzichtig, om hem niet te storen, houden wij de camera met gestrekte arm boven de stoel en drukken op goed geluk af.
Jawel, in één keer gelukt en Wamy is niet wakker geworden!
Welterusten, klein lief boefje!

Geen opmerkingen: