Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

donderdag 15 september 2011

Gespannen verhouding

Terwijl zij elkaar toch dagelijks enkele keren ontmoeten in de buurt van de redactie van het LKB, blijft de verhouding tussen Wamy en Oscar toch erg gespannen. Oscar vindt dat hij als reporter meer zeggenschap heeft over de omgeving van het Poezenloket, terwijl Wamy van mening is dat het loket juist voor "arme sloebers" als hij in het leven werd geroepen en dat hij dus het volste recht heeft zich daar in de buurt op te houden.
Wel, de twee maken daar dus regelmatig ruzie over en tijdens deze meningsverschillen wordt er (vooral door Os) aardig wat gegromd en gemept.
Helaas kunnen wij niet voor scheidsrechter spelen; beide haarfabrieken hebben enigszins gelijk en zullen het derhalve samen moeten uitvechten of gewoon vrede sluiten. Wij vrezen echter dat dat laatste er niet echt inzit.

1 opmerking:

Anoniem zei

Oscar: omdat Wamy een beetje zwakker lijkt omdat hij zich niet senang voelt door zijn gedwongen steppebestaan, wil dat niet zeggen dat jullie niet met elkaar zouden kunnen spelen. Hij is spontaan en een donderstraal. En jij wat rustiger. Dus hebben jullie elkaar veel te leren. Op deze manier leren jullie elkaar nooit beter kennen. Een beetje mensenhulp (naast elkaar laten eten) zou helemaal niet zo gek zijn. Nou, ik krijg zo een bui over me heen :-))