Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

dinsdag 6 september 2011

Kort nieuws

BIJNA RECORD AANTAL BEZOEKERS!
Om zes uur vanmiddag (of is het avond?) hadden wij al 71 bezoekers aan ons Katblad geteld. Voor dat tijdstip is dat bijna een record; alleen tijdens de verdwijning van de Boez hebben wij grotere aantallen genoteerd.
Oscar trouwens ligt nog steeds te slapen; hij vlucht weg van de spanning door over leuke dingen (hopen wij) te dromen.

JAPEKOPPIE TREKT ZICH TERUG OP ZOLDER
De nieuwe voorzitter (adviseur en toegevoegd lid) van de examencommissie heeft zich vandaag enkele uren teruggetrokken op zolder. Dit niet helemaal opzettelijk, want blijkbaar had onze hh hulp per ongeluk de deur naar zolder geopend, was Japekop daarboven even een kijkje gaan nemen, en toen heeft de poetsdame vervolgens geheel argeloos de deur weer gesloten zonder dat zij wist dat J. de trap was opgegaan.
Om ongeveer vier uur vanmiddag sloeg mevrouw K. alarm omdat J. zich niet meldde toen er thee geschonken werd, en hij zich bovendien ook al tijdens de lunch niet had laten zien. Er werd een zoekactie in huis georganiseerd en menige kast werd opengetrokken, de bedden werden van boven en onder onderzocht, ramen werden geopend, kledingrekken werden weggerold en zijn naam werd vele malen geroepen, binnen en buiten. Maar dat zonder resultaat dus.
Uiteindelijk kwam mevrouw Katblad op het lumineuze idee om de zolderdeur te openen. Immers, Japekop zou zich nooit in de storm en regen begeven tenzij hij wanhopig was, en wij hadden vanochtend nog de indruk dat hij niet depressief of ongelukkig was, al had hij zijn ontbijt laten staan (dankbaar in een onbewaakt ogenblik verorberd door de Os, maar dat terzijde).
Wel, de zolderdeur werd dus geopend en zo werd Japekop weer bevrijd. Hij verklaarde vanaf ongeveer negen uur opgesloten te hebben gezeten, maar had wel goed na kunnen denken over het door Oscar afgelegde examen en gaf te kennen dat hij "eruit" was gekomen. De commissie is ondertussen op de hoogte van zijn ideeën en besluit.
Tevens deelde Japekop mee dat de uitslag om half acht vanavond in het Katblad gepubliceerd zal worden.
Mevrouw K. is ondertussen aan de drank gegaan. Witte wijn om precies te zijn, want daarvan staat een karton met 3 liter koud te wezen in de deur van de koelkast. Mevrouw Inge is op de redactie langsgekomen omdat ook zij niet langer de spanning aankon, dus die 3 liter kwam goed van pas.
Tenslotte kwam mevrouw Marit (mens van Gizmo en Sonny) ook langs om te vragen naar de rol van Sonny in het geheel; was het wellicht zijn schuld geweest dat de Os was gezakt? Tevens kwam zij informeren naar de mogelijkheden om Sonny Boy een opleiding te laten volgen voor Verkenner A, maar helaas moesten wij haar teleurstellen. Wij denken namelijk dat Sonny nog te jong is en niet beschikt over de nodige kwaliteiten. Eén voorbijkomend blafbeest namelijk, en Sonny is er vandoor en gaat het beest stalken. Een echte verkenner laat een blafbeest natuurlijk links liggen. Wij hebben haar aangeboden over een jaar de zaak (Sonny's gedrag en kwaliteiten) nog eens te bekijken. Gelukkig begreep zij onze bezwaren van dit moment en nam genoegen met ons aanbod om volgend jaar Sonny opnieuw te beoordelen.
Ook wij wachten nu met spanning de uitslag af.. Nog een half uur te gaan. We hebben nog geen hap door onze keel weten te krijgen. Sterkte dus voor iedereen die meeleeft en op de uitslag zit te wachten.

Geen opmerkingen: