Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

woensdag 26 februari 2014

Haarfabrieken storen zich aan geveltuinwerk

Ondanks dat het nog pas februari is, heeft mevrouw Katblad toch maar alvast wat werkzaamheden in haar geveltuin verricht, omdat het zulk lekker weer was en de natuur vóór loopt, qua opkomend gewas. En tot haar vreugde zijn een hoop éénjarigen door de zachte winter meerjarig gebleken, wat straks weer scheelt in de boodschappen bij het tuincentrum.
Wel, de bos Pampas werd door K. afgeknipt, en daar was Cera niet erg blij mee.En Oscar raakte in de war door het verzetten van de plantenpotten, want zo verdwenen zijn oude schuilplekjes en moet hij weer helemaal opnieuw beginnen met met markeren van de belangrijke, kwetsbare plekken in de gewijzigde opstelling.


De Boez wilde graag weten waar K. de Nepeta had gelaten, want daar zitten namelijk al veel lekkere, jonge scheutjes in en die moet je als haarfabriek natuurlijk heel goed in de gaten houden. Ja, zelfs af en toe proeven om zodoende je eerste voorjaarstripje te kunnen maken, heh?
En daarom dus heeft K. de potjes met Nepeta verdekt opgesteld, dan kunnen ze tenminste eerst nog even groter groeien voor ze aangevroten worden door onze haarfabrieken en hun bezoekers!
En daar was de Boez dus weer helemaal niet blij mee...
Gelukkig is K. zelf wel heel blij met haar acties, al moet er nog wel veel meer gebeuren voor de geveltuin weer helemaal zomerklaar is...

Rolberoerte door toekomstige plaatsing containers

Geen container op de plek van de Nepeta, vindt Oscar...
Gisteren zijn onze reporters in de Kruidentuin bezig geweest met het zoeken naar een geschikte locatie voor het plaatsen van een ondergrondse afvalcontainer.
Ja, want in de straten van de gemeente Leiden (binnenstad) moeten de twee-wekelijkse vuilniszakken (als u begrijpt wat wij bedoelen) plaats gaan maken voor wijkcontainers, zodat de meeuwen geen reden meer hebben om in de stad te blijven hangen en terugkeren naar Katwijk (bijvoorbeeld). En opdat de mensen niet te ver hoeven te lopen met hun huisvuil, moet er zo ongeveer op elke hoek van de straat zo'n ondergronds geval komen, en dat bij voorkeur natuurlijk op een plek waar geen kabels of riolen liggen want anders kunnen we straks niet meer naar het schaatsen of DWDD (om maar wat te noemen) kijken, heh? Dus....
Maar goed, de bewoners ontvingen een wijkbulletin waarin een plattegrondje staat met daarop aangegeven de plekken voor de graafwerkzaamheden, en u raadt het misschien al: er staat ook een container getekend in ONZE KRUIDENTUIN! Mevrouw K. kreeg derhalve een rolberoerte...(zeg maar dus).
Want waar willen ze dat ding in godsnaam zetten?

Boez vreest voor zijn schuilplek onder de lavendel...
In het 2e en 3e kwartaal van dit jaar begint de gemeente reeds met de plaatsing van de containers, maar dan nog niet in onze straat. Tenminste, dat hopen wij dan maar, want we willen graag met het tuinteam en de bewoners eerst nog overleg over de situering van de container, en ook willen we graag weten hoeveel tuin er op de schop gaat bij de werkzaamheden, hoe de containers eventueel achter nieuw groen weggewerkt kunnen worden en nog een paar van die dingetjes.
Nu heeft mevrouw K. geprobeerd telefonisch contact op te nemen met de betreffende ambtenaar (of medewerker), maar na drie keer doorverbonden te zijn (en weer van de lijn geknikkerd), kon zij tenslotte haar telefoonnummer achterlaten en zou ze teruggebeld worden, want de ambtenaar zat even niet op zijn plek. Dat terugbellen heeft tot op heden nog niet plaatsgevonden...

Wordt zeer zeker vervolgd!

dinsdag 25 februari 2014

Zonder tuigje op stap!

Nadat mevrouw K. was teruggekomen uit de Hoftuin (na de uitzetting - zie vorig bericht), trof zij Oscar op de stoep aan voor de redactie. Hij wilde geen vragen beantwoorden want kon er niet eens naar luisteren, dit vanwege een nieuw probleem dat opgelost diende te worden.
K. wist op dat moment nog niet wat dat nieuwe probleem behelsde, maar daar kwam zij snel achter.
Cera zat namelijk twee meter verderop ook een behoorlijke partij moeilijk te doen vanaf het bankje, en loerde onderwijl in de richting van de Kruidentuin. Dus keerde K. zich (met camera) om, om zodoende in dezelfde richting te kunnen kijken. Wat zij zag en fotografeerde, kunt u op de volgende foto zien.Zo, zo! Wat een fraai exemplaar!
Wij hadden deze haarfabriek al eens eerder gezien, maar dan in een tuigje, een tikkie chagrijnig meelopend met zijn hij-mens. Zij kwamen die keer langs de redactie, en deze Grijze Beer zette het toen direct op een flink grommen en blazen toen hij Cera in het oog kreeg. Nu keek hij echter een stuk vrolijker uit zijn oogjes!

Tijd voor K. om hem voorzichtig te benaderen. Ja, toch ook wel iets heel erg stouts in die blik, heh? En natuurlijk waren Cera en Oscar niet voor niets een beetje over de rooien...

Maar de Boez, die net aan kwam kuieren (moest weer eens zo nodig uitslapen), was dat niet. Uit zijn ogen sprak meer nieuwsgierigheid, al zat er ook wel iets "appeligs" in, zeg maar. (U begrijpt vast wel wat wij daarmee bedoelen, toch?)
Wel, de Grijze Beer vond dat hij voor deze appelige jongen op de vlucht moest slaan. Nee, wij begrijpen daar ook niets van, maar het gebeurde wel, al was het op vrolijke wijze. Ja, want de Beer sprong uitdagend met vier poten tegelijk in de lucht, en danste vervolgens olijk over de paadjes van de Kruidentuin. Het kan dus ook zijn dat hij een soort spel speelde met de Boez, en daar zelf het meest van genoot.

Op de hoek van de tuin ging hij weer zitten, wachtend op wat er komen zou.
Inderdaad niet zo'n geweldige plek, zo dicht bij die rottige, gevaarlijke weg.
Wij wisten niet waar hij woonde, dus gingen ook niet dichter naar hem toe; stel je voor dat hij in paniek onder een wielhuis zou lopen! Nee, dat wilde K. beslist niet op haar geweten hebben.


Boez was ondertussen aan een planteninspectie begonnen. Ja, zogenaamd dan, want we zagen heus wel dat hij met zijn gedachten bij de Grijze Beer was. En wij zagen ook dat hij bij zijn pogingen om onopgemerkt naar de Beer te loeren, behoorlijk scheel keek. Ja, ook mooie oogjes kunnen lelijk worden!Cera bleek nieuwsgierig genoeg om ook naar de Kruidentuin te komen. Uiteraard bleef zij wel op veilige afstand van de Grijze, gewoon en natuurlijk voor het geval.De Grijze zelf leek zich opperbest te vermaken. Lekker zonder tuigje rondlopen in de stadsnatuur en andere haarfabrieken uitdagen; niks is leuker dan dat, toch? Maar wij vroegen ons natuurlijk wel ernstig af of deze Beer hier wel met toestemming van zijn mens was. Want waarom eerder dat tuigje dan? Nee, hier was meer aan de hand, en heel toevallig kwamen we er snel achter hoe e.e.a. in elkaar stak. Want? Opeens verdween de Grijze Beer razendsnel onder een paar geparkeerde wielhuizen.

Vlak daarna zagen zowel de Boez als mevrouw K. het mens van GB lopen, aan de overkant van de Kruidentuin, zenuwachtig achter struiken en bomen zoekend.
En toen?
Toen heeft K. haarfabriek GB verraden! Jawel! Want het mens van GB leek behoorlijk ongerust en in paniek, dus wees K. de plek aan waar de Beer zich had verstopt...
Om een lang verhaal kort te maken, de arme GB werd in zijn kladden gevat en naar huis gebracht, en dat was gelukkig niet aan de overkant van de Gevaarlijke Weg, maar wel in een flatgebouw AAN die weg, daar woonden mens en GB nog maar pas. En inderdaad, de Grijze Beer had de kuierlatten genomen, maar was nog niet gereed om in zijn eentje de Katbladbuurt te verkennen, vond zijn mens tenminste.

Wel, zonder GB was er niks meer aan in die Kruidentuin, dus gingen we naar de redactie terug, waar Oscar nog steeds op dezelfde plek bij de voordeur zat! Verbazingwekkend, vond mevrouw K., want de Os blijft anders nooit alleen achter!

En de Os was er nog steeds niet gerust op. Zag hij daar die GB nu weer aan komen zetten? Zal toch niet waar wezen, heh?
Hij probeerde langs K. heen te kijken.Nee, dat was het ook niet (waar dus), want toen de haarfabriek dichterbij was gekomen, zag hij dat het Cera maar was.
Nou, hele opluchting voor Os dus, maar we vragen ons wel af waarom hij nu zo bang was voor die GB; wellicht had hij voor de komst van mevrouw K. een onaangenaam treffen met de Beer moeten doorstaan? Weer een vraag die niet beantwoord zal worden, en dat vindt K. erg frustrerend. Maar het zij zo, heh? Ja.

maandag 24 februari 2014

Geslaagde uitzetting

Plaats: Hoftuin, zijpad.
Tijd: zondagochtend
Haarfabriek: Harremans (Harry), overtuigd aanhanger van de partij "Hof is Vol".
Actie: Start uitzetting van Cera, die nietsvermoedend in het centrum van de tuin staat te kijken naar Oscar. Harry zit klaar (in de starthouding dus) om aan de procedure te beginnen.

Plaats: Hoftuin, centrum.
Tijdstip: 3 seconden later
Haarfabriek: Cera
Actie: Geen, want Cera heeft nog niets in de gaten.
Mevrouw K. roept haar toe te vluchten, maar C. verstaat of begrijpt het niet...
Tijdstip: een seconde of vijf later.
Haarfabriek: Wederom Harry.
Actie: H. berekent de afstand tot Cera en bouwt de spanning in zijn spieren op. Daarna horen wij ergens een startpistool afgaan, maar dat kan ook verbeelding zijn geweest.
Plaats: Hoftuin, noord-west kant.
Tijdstip: 4 seconden later.
Haarfabrieken: onder Oscar, links Cera, achter de heester: Harry.
Actie: De uitzetting is in volle hevigheid bezig. Harremans zit Cera op de hielen, Cera vlucht voor haar leven (maar dan wel de verkeerde kant op, want ze moet naar de oostelijke Poort en rent nu naar de westelijke uitgang).
Oscar zoekt beschutting bij de benen van K.; hij wil liever niet ondersteboven gelopen worden door Cera of Harry.

Tijdstip: 8 seconden later.
Cera heeft het gered, wist Harry voor te blijven en heeft ongeschonden de Katbladstraat bereikt.
Oscar verlaat eveneens de tuin, uit solidariteit met Cera nemen wij aan.
Harry is even uit beeld.Tijdstip: 6 seconden later.
Plaats: Hoftuin, centrum.
Haarfabriek: Harry
Actie: geen, want moet even uitrusten van de jachtpartij, houdt echter wel de oostelijke Poort in de gaten in verband met mogelijke terugkomst van de twee illegalen.

Conclusie:
Uitzettingsprocedure is geslaagd en heeft plaatsgevonden in nog geen halve minuut; Harry kan trots op zichzelf zijn.
Doch Cera kan ook trots zijn want zij was te snel voor Harremans.
Oscar's rol was onduidelijk en wij zullen hem derhalve nog aan de tand moeten voelen omtrent zijn gedrag.
Mevrouw K. verliet na het maken van bovenstaande foto de Hoftuin eveneens, maar dat terzijde.
Einde reportage.

zondag 23 februari 2014

Eindelijk voorbij...

Oscar:
Gelukkig is het eindelijk voorbij, die flauwe kul elke middag. Dat betekent waarschijnlijk (en naar ik hoop) dat we nu weer meer gaan wandelen en bovendien dat de rust in huis terugkeert. Want al die schreeuwende stemmen die uit dat kastje komen, ben ik zo langzamerhand behoorlijk zat geworden.En Cera trouwens ook, dat kun je van haar snoet aflezen.
Ja, die kijkkast kan nu eindelijk uit, de zon schijnt en dus heeft K. geen excuus meer om op die bank te blijven hangen en steeds maar "hoera" of "ah" te roepen. Het is over en voorbij, en over vier jaar zien we wel weer verder, heh? Ja.
Is het al etenstijd, mevrouw K.? Mijn gevoel zegt namelijk van wel.

Geen respect voor de natuur!

Boez, wij snappen best dat je af en toe wat gras wilt of moet eten, want we hebben heus wel gezien dat je behoorlijk verhaart en last hebt van haarballen. En we weten ook dat je niet van kammen houdt, al vinden wij dat heel erg stom van je. Maar goed.
Wat we niet snappen is dat je per se van Gijs' gras wilt eten en daarbij met je dikke poeperd bovenop de narcisjes gaat zitten. We denken bovendien niet dat de mensen van Gijs dat erg leuk zullen vinden. Nee, integendeel. Dus wat dacht je ervan om uit die plantenpot te komen en een andere zitplaats te zoeken?
Boez?

Jawel, mevrouw K. maakt weliswaar foto's van je terwijl je met je rozijntje zo pontificaal op de gele bloemetjes zit, maar dat is niet omdat we het zo leuk vinden wat je doet maar meer om onze lezers te laten weten dat je dus helemaal niet naar ons luistert.
Nee, je bent inderdaad geen gehoorzaam blafbeest maar een eigenwijze, brutale, ongehoorzame haarfabriek die zich nergens wat van aantrekt, maar daarnaast ben je ook reporter van het Katblad en dus moet je het goede voorbeeld geven en aan ons verzoek voldoen. Met je dikke krent van die bloemen afkomen, ja...Ah, het ventje wil dus bedenktijd? En gaat nog even rustig verzitten ook? Oh, Boezelmans heeft geen dienst op dit moment dus mag doen waar hij zin in heeft? En K. moet zich met haar eigen zaken bemoeien, vindt hij?


En Boez mag eigenlijk niet gestoord worden omdat hij het behalve druk heeft met gras vreten, ook nog in beslag wordt genomen door het in de smiezen houden van de Wams?
Nog meer smoezen, Boez?
Wel, dan doen wij gewoon het volgende: we laten aan iedereen op groot formaat zien hoe stout jij bent en hoe ongehoorzaam. En dat je dus helemaal geen respect hebt voor de eigendommen van een ander. Ook niet voor de natuur, nee. En vooral dat laatste vinden wij een grof schandaal!


vrijdag 21 februari 2014

Snel groeiend bultje

Gisteren is Charli bij de dierenarts geweest; hij had een snel groeiend bultje achter zijn oor en dat moest bekeken worden want zijn mens vertrouwde het maar niks. Wel, de Katmobiel stond toch maar stil te staan voor de deur en er was geen schaatsen op tv., dus mevrouw K. trad op als chauffeur, zeg maar. En natuurlijk nam zij haar camera mee.
We zullen u verder niet vervelen met plaatjes van Charli in zijn reismand, maar uiteraard had hij flink de pest in toen hij tijdens zijn middagdutje wreed uit zijn "kasteel" werd getrokken en in de mand werd gedouwd, iets wat niet van te voren met hem was afgesproken.
Wel laten wij u het gezwelletje zien terwijl de dierenarts het bekeek...


Inderdaad, een cyste! En die komen wel vaker voor bij wat oudere katten; ze bestaan in allerlei formaten en deze was nog vrij bescheiden. (Kijkt u maar via Google naar afbeeldingen van cystes (op de huid) bij katten - de met vocht gevulde bulten of blazen kunnen wel zo groot worden als tennisballen!)

De cyste van Charli werd voor de zekerheid met een injectienaald leeggezogen, maar het vocht was mooi helder en dat was goed. Alleen kan zo'n cyste dus zomaar weer vol lopen met vocht, en nog snel ook, binnen enkele weken zelfs. En daar Charl de neiging heeft om zich flink op deze plek te krabben, heeft zijn mens een paar injectienaalden mee naar huis genomen om zo nodig zelf op te kunnen treden. Gelukkig heeft zij een diploma voor "naaldgebruik", dus dat komt wel goed...
Mocht Charli nu echt last gaan krijgen van de bult, zou deze altijd nog onder plaatselijke verdoving weggehaald kunnen worden. Maar we hopen natuurlijk dat dat niet nodig zal zijn.
Sterkte ermee, Charli en buuf!

donderdag 20 februari 2014

Opgebroken route geeft problemen!

Een paar dagen geleden hebben wij weer eens een kijkje genomen in de Muizentuin.
Deze tuin (gelegen achter een poort aan de Katbladstraat) was eens een prachtige wildernis met bomen en struiken waartussen vele muizen leefden, maar wordt nu helaas omgebouwd tot een nette tuin, verdeeld in vier (of meer) kleine postzegeltjes die waarschijnlijk van elkaar gescheiden gaan worden door keurige schuttinkjes...
Voor een aantal haarfabrieken hopen wij dat de tuin wel bereikbaar blijft via op- en afstapjes, want voor hen vormt dit tuingebied de enige toegangsweg tot de Katbladstraat! Vooral voor Wamy en Gizmo erg belangrijk dus.En toevallig was Gizmo aanwezig om voor u duidelijk te maken wat wij bedoelen, en een kleine demonstratie te geven.
U ziet haar hier op het muurtje; ze had al een flinke afdaling achter de rug via een aantal andere muurtjes en dakterrasjes.
Wel, verder naar beneden (naar de Muizentuin) zou geen problemen geven, maar natuurlijk moest ze ook weer terug kunnen, heh? Tja...
Magiz (die naast mevrouw K. stond) had al gezien dat er helaas een voor haar haarfabrieken noodzakelijke voorziening was verwijderd. De aanwezige tuinmannen wisten van niets, zeiden ze.


Wel, Gizmo trok zich niets aan van de ontbrekende voorziening en deed een eerste sprong naar beneden. En direct daarna deed zij nog een sprong, de tuin in.
Maar op dat moment kwam er net weer zo'n enge tuinman met even enge kruiwagen aan.
En toen?
Toen haperde de camera even...
U ziet nog net het koppie van Gizmo terwijl ze in paniek weer op het muurtje probeert te klimmen om terug naar boven te vluchten.
Dat lukte haar, maar de tweede muur was nog een graadje moeilijker; ze moest hier haar nagels tussen de voegen slaan, gleed een paar keer weer een klein stukje omlaag maar bereikte uiteindelijk toch de top. Natuurlijk heeft zij mee dat ze niet zoveel kilootjes weegt, maar bij zo'n klimtocht kunnen er makkelijk wat nageltjes sneuvelen, heh? Ja, en dat willen we natuurlijk niet, en Giz zelf al helemaal niet.


Gizmo, eenmaal weer veilig boven, moet behoorlijk de pest in hebben gehad. En het is maar de vraag of ze deze tocht nogmaals zal willen ondernemen als er geen behoorlijke klimroute meer is voor haar.
Uiteraard zullen MaGiz en wij van het Katblad e.e.a. goed in de smiezen houden, want vooral voor Giz en Wamy moet de Katbladstraat natuurlijk gewoon bereikbaar blijven, stel je voor!
(En terug naar huis moet natuurlijk helemaal goed te doen zijn! Tjongejonge...)

Muggenwolkjes en vliegen!

Iedereen heeft het erover: het bijzondere weer deze afgelopen winter!
Wijzelf mochten slechts 1 keer een klein laagje sneeuw voor onze deur noteren, en dat bleef ook nog eens maar nauwelijks een uurtje liggen. De waterbak heeft 1 keer een plaatje ijs gekregen, wat de Boez met het grootste gemak weg kon drukken, zo dun was het.
Wij hebben de hele winter door muggenwolkjes gezien boven onze planten en nu, nog geeneens maart, zijn er reeds brutale vliegen gesignaleerd. Door Wamy dus, want die ziet u hierboven tijdens zijn jacht op zo'n vliegebeestje. Volg zijn blik en u ziet de vlieg ook, zittend op de stalen buis.
Maar nu natuurlijk een heel belangrijke vraag: Kreeg de Wams de vlieg uiteindelijk te pakken?

Wel, helaas kunnen wij u dat niet vertellen. Het lijkt erop van wel (zie foto hiernaast), maar wij hebben het niet echt goed kunnen zien. In elk geval heeft Wamy het beestje niet opgesmikkeld want direct na deze mep sprong hij uit het net de straat weer op en verdween hij naar de overkant van de straat, waar Oscar op dat moment zat te dubben over het wel of niet vangen een de vette duif (zie een vorig bericht). Maar dat er nu al vieze vliegen zijn in de Katbladstraat, dat staat vast en belooft wat voor a.s. zomer! Bah!


woensdag 19 februari 2014

Geen rondetijden voor Oscar

Oscar:
U had van mij nog een reportage tegoed, maar ik ben er momenteel niet helemaal bij met mijn kop.
En dat heeft te maken met mevrouw K.; ze heeft gisteren een grote teleurstelling te verwerken gekregen en is daardoor nog steeds wat in de war.

U ziet mij hier in de Kruidentuin de paaltjes inspecteren; ze zaten overigens nog allemaal op hun plek.Hier kijk ik om want wilde weten of Boez en Cera nog meekwamen, maar ze kwamen niet. Vanaf dat moment wist ik dat ik die hele reportage in mijn eentje moest gaan doen.
Ja, de teleurstelling had inderdaad met dat schaatsgedoe op de kijkkast te maken. En ik snapte er helemaal niets van (ik heb dus meegekeken, heh? Ja.). Want het was weliswaar drie keer oranje, maar dan in een andere volgorde dan ze had verwacht. En dat zat haar dwars.

Want die ene die eigenlijk volgens haar had moeten winnen, won niet, haalde het niet. En dat vond ze zo naar voor hem want hij moest nog een trauma wegwerken en dat is nu niet gebeurd. Nee, dat trauma zit er nu dus nog.
Ja, de Boez heeft ook nog steeds last van een trauma, u weet wel, die ene week toen in die garage. Dat is inderdaad wel al een paar jaar geleden, maar hij komt nog steeds niet in de buurt van die garagedeur en is ook nog steeds angstiger dan hij voordien was, vóór de opsluiting dus.
(Hiernaast/boven) betreft een struikinspectie, maar dat had u natuurlijk zelf al kunnen constateren.)

Nee, de Boez zal nooit meer van dat trauma afkomen, maar die meneer die had moeten winnen dus ook niet. Want hij wilde de beste zijn maar kreeg last van zijn rug, en daardoor is het niet gelukt.
Wel, daardoor kreeg mevrouw K. bijna tranen in haar ogen, want ze kon het zich zo goed voorstellen. Hoe erg dat moest zijn voor die ene, ja.
Dat neemt natuurlijk niet weg dat ze heel erg blij was voor die andere, want die had gewoon knoerthard gereden, zei ze, en verdiende dat goud heus wel, en het is nog maar de vraag of die ene, zonder dat met zijn rug, een betere tijd had kunnen rijden. Ja, het is gewoon zoals het is en een lijf is nu eenmaal geen machine, daar kan ik over meepraten.

Fietsinspectie, ja.
K. was blij dat de verliezer zich sportief gedroeg en de winnaar zo hartelijk feliciteerde. Ja, daardoor steeg de verliezer alleen nog maar meer in haar achting, zei ze. En vanaf dat moment kon ze ook blij zijn met het goud voor die winnaar.
Maar helaas...Zandbakinspectie.
Helaas bleef het gezicht van de verliezer op onweer staan, ook al had hij zilver gewonnen, en nog mooi zilver ook. En met dat gezicht stond hij op alle foto's die werden gemaakt, terwijl de andere twee zo blij waren, ook die man van de "baggerrit" die brons had gehaald.
Nee, mooi zijn die foto's dus niet geworden. Of juist wel? Daar worstelt K. dus nu een beetje mee.


Glijbaaninspectie dus, maar dan alleen van de onderkant.

Ikzelf snap helemaal niks van dat schaatsgedoe. Ik heb even meegekeken vanuit het mandje in de stoel.
Eerst dacht ik dat ze zo hard reden omdat ze op jacht gingen. Ja, om wat te vangen, zoals een houtduif, een vette muis of een andere lekkernij. Maar dat was dus niet zo.
En mevrouw K. snapt er ook niks meer van, zei ze, omdat de verliezer na de wedstrijd bijna nog meer aandacht kreeg dan de winnaar, vanwege dat trauma natuurlijk, dat nu dus nog steeds niet weggewerkt is.
Effe rollen op het asfalt. Nee, ik heb geen vlooien (meer)!
Gelukkig heb ik geen last van dat soort problemen, als haarfabriek zijnde.
Nee, ik leef in het nu, of hooguit op de dag zelf naar een stukje wandelen of mijn diner toe, maar plannen maken voor de dag van morgen doe ik niet. En met winnen of verliezen ben ik al helemaal niet bezig, behalve als de Boez me bijna wurgt, maar dan sla ik hem gewoon van me af en denk er verder niet meer over na.


Hoftuininspectie.
Wel, deze wandeling was een vrij eenzame geschiedenis voor mij omdat de Boez en Cera niet mee waren gegaan, maar ik heb dus wel gewoon alles gedaan wat ik moest doen. Nee, aan rondetijden doe ik niet want ik hou niet van het afraffelen van mijn inspecties.Dit was na afloop, en dus hoeven we het daar niet meer over te hebben.
Nee, ik weet niet of ik vanmiddag nog ga kijken naar het kastje, en ik raad mevrouw K. zeker aan om ervan af te zien. Ze maakt zich namelijk veel te nerveus tijdens dat schaatsen.
Ja, een stukje lopen lijkt mij een beter idee, en natuurlijk loop ik dan weer graag het rondje met haar mee. Ja, desnoods weer in mijn eentje, gewoon voor de sport...