Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

maandag 19 september 2011

Kort nieuws

Vanochtend, toen mevrouw Katblad druk bezig was om Japekop aan te moedigen een paar hapjes te eten, heeft Oscar zich ontfermd over het ontbijt van mevrouw Katblad. Het betrof hier een knackebroodje met paté. Toen mevrouw K. in de gaten had dat Os op het aanrecht zat, had hij de paté al voor de helft van de ondergrond afgelikt. De Os werd onder protest van zijn kant met een ernstige vermaning buiten te deur gezet.

Geen opmerkingen: