Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

dinsdag 27 september 2011

Ideale plek

Ook buiten, bij en rond de tafel van de redactie, hebben de haarfabrieken zo hun favoriete plekjes.
Zoals het bankje (zie hiernaast) waarop mevrouw K. planten heeft neergezet, maar waartussen (en -naast) nog voldoende plekjes zijn om te gaan liggen.
Vooral in de middag is dit een ideale plek; de zon schijnt er nog net op en bovendien lig je daar aardig uit het zicht.
Oscar ligt hier vaak uren te slapen of zomaar wat te dommelen, maar wij zagen hier ook al vaak Gizmo, Wamy en Sonny zitten.


Mevrouw Troy zit er ook wel eens verdekt opgesteld, maar dat is dan niet om te rusten maar om juist de straat in de gaten te houden of op mevrouw Katblad te wachten als zij even een boodschapje ging doen.
Om de één of andere reden echter zien wij Japekop of de Boez nooit daar op die plek. Japekop slaapt of dommelt sowieso niet buiten, de Boez kiest meestal ook voor een plek binnen (bed dus), en bij heel warm weer wil hij ook nog wel eens languit onder de buitentafel liggen dweilen.
Waarom zijn sommige plekken bij de ene haarfabriek favoriet en bij de andere juist niet? Ze (de katten) houden dat waarschijnlijk liever geheim....

1 opmerking:

ina zei

Het is mij opgevallen dat de katten soms ineens van plaats verwisselen. De favoriete plek van de een wordt dan die van een ander,
zonder voor mij aanwijsbare reden. Misschien heeft het te maken met veranderen van rangorde onderling?