Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

woensdag 28 september 2011

MaGiz was weer eens langs gekomen met een takje, zij had haar eigen haarfabrieken natuurlijk bij zich, maar Oscar en Cera waren direct bereid om mee te doen aan het spel en meldden zich bij de boom. Zo kwam het dus dat zich vier katten hadden verzameld rond MaGiz en alle vier waren klaar om de boom in te gaan, achter het takje aan.
Alle vier klaar?
Nou, die rooie liep er een beetje omheen, die was wat minder enthousiast....

Gizmo (het brutaalst van allemaal) ging het eerst achter het takje aan.
Os en Cera kijken toe, Sonny Boy staat inmiddels verderop achter een paaltje een beetje chagrijnig te wezen....Toen was Os aan de beurt.
Sonny zit nog steeds op de achtergrond; hij wilde echt niet mee doen - te druk daar, heh? Niet leuk, nee.

Wel, Cera kwam ook nog aan bod, maar zij ging de boom niet in.
Oscar daarentegen wist niet van ophouden (Sonny zit nu achter de fiets). Hij ging maar door (de Os) en werd flink aangemoedigd door mevrouw K en MaGiz, want die vonden dat al die beweging erg goed voor hem was, wellicht zou hij er zelfs wat van afvallen....En voor de deur van de redactie ging het spel nog verder. MaGiz tikte met het takje beurtelings op een paaltje, de stoel, de straat en dan weer op een paaltje, en Oscar sprong en klom als een gek achter het takje aan in een poging het te pakken te krijgen!

Totdat Oscar neerstortte.....
Jawel, eerst voor de deur van de redactie, en daar lag hij te hijgen als een oud postpaard. Helemaal uitgeput, razendsnel kloppend hartje; het was eigenlijk niet zo fijn om aan te zien en we maakten ons aanvankelijk erge zorgen om hem.
Maar later ging hij (zie foto) elders liggen, wat rustiger geworden inmiddels en niet meer zo snel ademend.
Tja, de Os heeft dus een conditie van niks, en die extra kilo's van hem zitten hem flink in de weg.
MaGiz heeft inmiddels gepoogd een buurjongentje op te leiden als speelmaatje-met-takje voor Os, want zij moet ook wel eens werken - ahum - en heeft dus niet de hele dag te tijd om Os bezig te houden met een takje; bovendien vindt vooral Sonny dat geen goed plan. Maar dat buurjongetje beschikt niet over de juiste kwaliteiten, vindt Oscar. Wie van onze lezers heeft een ander plan (behalve minder eten natuurlijk, heh)?

Geen opmerkingen: