Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

donderdag 22 september 2011

De echte Catnip

Van mevrouw Katja hadden wij enige tijd geleden een Nepeta-plantje gekregen. Het betrof de soort die als catnip in kattenspeelgoed wordt gebruikt, zei ze. Omdat het plantje nog erg klein was en wij het wel eerst wilden laten groeien voor het ter beschikking werd gesteld aan onze haarfabrieken, hebben wij het op een plekje gezet waar de poezen niet bij konden. Vervolgens (het stond zo goed verstopt) verloren wij het plantje uit het oog en vergaten het eerlijk gezegd ook.
Maar toen Katja laatst langs kwam en vroeg naar haar Nepeta, haalden wij het tevoorschijn en zagen dat het flink was gegroeid! Mevrouw K. zette het op tafel en de eerste die belangstelling kwam tonen voor de catnip-plant was Cera.

Vervolgens kwam de Boez een kijkje nemen. Eerst gewoon uit nieuwsgierigheid, maar eenmaal snuffelend aan de plant konden wij constateren dat hij erg opgewonden raakte van de geur van de plant.
Cera had echter liever niet gehad dat de Boez was gekomen en liet dat ook duidelijk blijken.....Eerst ging Cera grommen, daarna probeerde ze de Boez weg te meppen bij de plant, wat moeilijk ging omdat de Boez zich steeds achter de pot verschool terwijl hij natuurlijk wel gewoon doorsnuffelde.

Wel, het draaide uiteindelijk toch uit op ruzie. Beide haarfabrieken vergaten waar het nu eigenlijk om ging, zagen niet dat er plant en ruimte genoeg was voor allebei en hielden zich tenslotte alleen nog bezig met de eigendomsrechten.
Grauwen, snauwen en meppen was het gevolg van de kibbelpartij.
Nee, dit was dus niet de bedoeling geweest van mevrouw K.; Catnip dient te verbroederen, niet een reden zijn voor afgunst, vijandschap en huisvredebreuk.
Dus toen het plantje in de strijd dreigde te sneuvelen, hebben wij het - helaas voor de twee haarfabrieken - van de tafel weggenomen en teruggezet op de veilige plek.
Wat onze bedoeling verder met dit plantje is?
Wel, wij willen meer van deze Nepetasoort gaan kweken. Hoe weten we nog niet, maar in elk geval moet het dus wel intact blijven. Waarschijnlijk zal het in de winter bovengronds afsterven, maar volgend voorjaar willen wij kijken of we het kunnen stekken, al weten we nu nog niet hoe. Misschien heeft mevrouw Katja een suggestie of de Gouden Tip? Of iemand anders?

2 opmerkingen:

Truus zei

Scheur de plant in 3-en, dus ook de wortels en maak er 3 planten van.

katja zei

Volgens dit artikel zou je het in het voorjaar of vroege zomer kunnen stekken. http://www.annetanne.be/kruidenklets/uit-de-kruidenmand/kruiden-k-z/nepeta-cataria-kattenkruid/

Of de plant als hij groot genoeg is, scheuren.
Mij is het tot nu toe alleen gelukt om deze planten uit zaad te kweken, stekken wil me niet lukken (maar moet ook zeggen dat ik het niet in het voorjaar heb geprobeerd.) Terwijl de nepata faassenii, die je meestal in tuinen ziet heel makkelijk stekt.
Mijn vorige plant was niet groot genoeg om gescheurd te worden en heeft de afgelopen winter niet overleefd.
Dit jaar heb ik meerdere zaailingen, hopelijk overleeft er minstens een de winter.
Ik lees net wel dat hij zo droog mogelijk moet staan, geen natte voeten moet krijgen, dat zal afgelopen winter wel het probleem zijn geweest.