Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

vrijdag 23 september 2011

Kort nieuws

Japekop blijft zijn best doen, we zijn trots op hem!
Japekop heeft vanochtend weer goed gegeten en is daarna aan een kleine verkenningsronde begonnen. Door de komst van het vuilnismonster moest hij echter zijn wandeling vroegtijdig afbreken. Doordat wij het Poezenloket niet ver genoeg open hadden staan en Japekop niet door het luikje wenste (durfde?) binnen te komen, raakte hij even in paniek, maar mevrouw K. liet hem snel binnen door voor hem de voordeur te openen.
Sinds hij ziek werd, wil Japekop geen gebruik meer maken van het kattenluik. Dat betekent dat, nu hij weer is opgeknapt en vaker naar buiten gaat, mevrouw K. dikwijls moet opstaan om raam of deur voor hem te openen.

Wams doet aan hamsteren
Met het Poezenloket open krijgen we te vaak bezoek van ene Wammes, die niets anders wil dan bij ons brokjes stelen. Als wij hem in de keuken betrappen vlucht hij naar buiten en laat daarbij een spoor van brokjes achter. Want wat doet Wamy? Hij neemt happen van zeker 7 of 8 brokjes tegelijk (ja echt, wij hebben enkele getuigen!) in een poging in zeer korte tijd zoveel mogelijk te hamsteren. Doch al rennende vallen die natuurlijk uit zijn bekkie. Wij zetten nog steeds kleine bakjes met brokken buiten voor Wamy neer, maar die binnen staan vindt hij uiteraard veel lekkerder. Bovendien lijkt het jatten een soort sport voor hem te zijn geworden.

1 opmerking:

Hannah zei

We zijn hier ook blij dat het wat beter gaat me JK. We zenden de beste wensen en groeten vanuit Wellington. We gaan hier de lente in! Morgen is het hier "Tulip Sunday" in de Botanical Gardens. Sinds we weer terug zijn na ons Hollandse bezoek, merken we nu wel dat WE ONZE MAXI MISSEN ....