Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

dinsdag 6 september 2011

Japekoppie bepaalt de uitslag!

Japekoppie:
Zo, laat mij het verslag van dat examen van de Os maar eens zien. Ja, want als Senior Verkenner A met vele Extra Aantekeningen Wegens Bijzondere Verdiensten (EAWBV), kan ik het beste beoordelen of het eerlijk is toegegaan bij dat examen en of er geen fouten zijn gemaakt door examinator en cursusleiding.

Wel, om te beginnen wil ik vaststellen dat Oscar eigenlijk nog niet aan een examen toe was. Nee, dat heeft niet te maken met zijn kunde, maar met zijn gewicht en de heersende, hoge temperatuur. U had in verband daarmee ook het examen wat minder zwaar kunnen maken, maar dat heeft u dus verzuimd. Wilt u dat even noteren?

We slaan het gedeelte in de Kruidentuin nog even over, want daar heb ik best wel het één en ander bij op te merken, maar dat doe ik liever tot slot. Daarom nemen we eerst de Parallelstraat.
Om te beginnen vind ik die nieuwe regel over het niet mogen sproeien onderweg belachelijk, ikzelf doe niet anders wanneer ik dat nodig vind en heb daar nog nooit problemen mee gehad. Realiseert u zich eigenlijk wel dat dit markeren door Oscar plaatsvond vlakbij de plek waar Wamy woont? Ah, had u dus niet aan gedacht. Wel, dan vegen we die regel bij deze van tafel en we hebben het er verder nooit meer over, afgesproken?
Dan die Kade-inspectie, die Os dus niet aandrufde. U had wel een dag uitgekozen waarop de gracht vol lag met bootjes met mensen, en die mensen maakten nog een hoop herrie ook, niet? Ja, kijkt u de foto's toch maar eens terug, dan kunt u dat met eigen ogen zien. Dus ik stel hierbij dat zo'n Kade-inspectie gewoon niet mogelijk was onder gegeven omstandigheden, en dat het examen op een verkeerd tijdstip plaatsvond. Mee eens? Mooi, dan gaan we verder.
U heeft het feit dat Sonny Boy aanwezig was op het Zooiplein en dat hij daarvoor Oscar hinderlijk liep te volgen, niet mee laten tellen, wel? Ja, daar hebben wij een foto van, zoek maar even op.

Die bedoel ik inderdaad. Ziet u hem zitten achter die bloembak? Ja?
Wel, zo was hij steeds bezig, die Sonny Boy, en Oscar heeft u de indruk gegeven (als een echte Verkenner, ja!) dat hij totaal geen last had van het gestalk van S.B., maar dat had hij natuurlijk wel. Last dus, inderdaad ja.
Dat overwegende heb ik besloten om het cijfer voor "Zooipleincontrole" met twee punten te verhogen. Ja, van een zes (6) naar een acht (8) dus.
Heeft u dat ook genoteerd?
Dan gaan wij nu door naar het volgende.


De temperatuur in acht genomen, vind ik dus dat dit examen te lang en te zwaar was. Nee, dat heeft niets te maken met Os' gewicht, hoewel het voor hem persoonlijk natuurlijk wel goed zou zijn om wat af te vallen maar dat laat ik buiten beschouwing.
In elk geval heb ik bepaald dat het onderdeel "Gras Testen" van de lijst wordt gehaald, en daarmee is dus één 5 (vijf) afgevoerd. Ja, inderdaad, dan komt hij wel één vak tekort, maar ik stel voor om zijn lijst aan te vullen met "Werken Onder Hoge Temperatuur", en geef Oscar daarvoor een welverdiende 7 (zeven).
Ja? Genoteerd?
Ja, dan staat er inderdaad nog een 4 (vier) en een 5 (vijf) op zijn lijst, maar daar wil ik graag het volgende over zeggen.
De 5 (vijf), daar ga ik niet aan tornen. Nee, het was dom van Oscar om af te wijken van de vastgestelde route en dat had hij niet mogen doen. Daar wil ik wel bij opmerken dat Oscar een goed karakter heeft en hoffelijk naar Cera toe wilde zijn en blijven, en zich niet heeft gerealiseerd dat hij midden in zijn examen zat. Maar goed, zoals ik al zei, deze 5 (vijf) moet helaas wel op zijn lijst.
Dan het allerbelangrijkste tot slot, en dat zal bepalend zijn voor de einduitslag: de zogenaamde "Kruidentuincontrole".
U heeft Oscar daar betrapt op het rollen in een hoopje zand of aarde. Nee, doet er niet toe wat het precies was, het gaat om het rollen en dat mag inderdaad niet.
Maar er zijn bijzondere omstandigheden. U vindt van niet? Wel, luister dan maar goed naar mij.
Was u ervan op de hoogte dat Oscar last heeft van enkele vlooien? Nee? Dat had u inderdaad van te voren moeten controleren. Wilt u dat dan alsnog even doen? Ja, ik wacht wel.
Pauze.

Oi, oi, oi. Wat een spanning. Heeft Os inderdaad last van vlooien en zal dat dan vervolgens van invloed zijn op de uitslag van zijn examen? En heeft hij er geen last van, is hij dan toch nog gezakt?
Mevrouw Katblad is zojuist naar Oscar toegegaan (met kammetje) om hem te testen op vervelend ongedierte. Zij zal met één kamstreek dat testje doen, vlak boven zijn staart. Vervolgens zal zij een foto maken van het resultaat. De spanning is bijna niet te houden, maar de foto moet natuurlijk eerst weer op de computer worden gezet en goed bekeken worden. Zo nodig zal een tweede testje worden gedaan. Het wachten is moordend. Ah, mevrouw K. komt nu terug met de eerste testpluk. Oscar is weer verder gaan slapen; het regent immers en hij heeft op dit moment toch niks beters te doen. Staat de foto nu op de computer? Kunnen we verder? Wij geloven dat de test gelukt is. Laten we maar snel gaan kijken, heh?
Japekoppie:
Wel, het bewijs is geleverd: U ziet in deze pluk vacht van Oscar genoeg bewijzen, namelijk vlooienpoepjes en eitjes, en die zijn heus niet alleen van vandaag. Wij kunnen dus stellen dat Oscar ten tijde van zijn examen behoorlijk last moet hebben gehad van dit ongedierte en dat zijn rollen in het zand of wat het ook was, volkomen legitiem was en zelfs noodzakelijk.

Wel, wij weten niet hoe het met u is, maar wij vinden eigenlijk dat Japekoppie volkomen gelijk heeft en zijn erg benieuwd naar wat hij verder gaat meedelen. Luistert (leest) u met ons mee?


Japekoppie:
Al het bovenstaande overwegende, heb ik besloten dat het cijfer voor "Kruidentuincontrole" opgehoogd dient te worden tot een fraaie 8 (acht), en daarmee is tevens bepaald dat Oscar met slechts één 5 (vijfje) is geslaagd voor zijn examen Verkennen A voor Stadskatten en dat hij zich voortaan met trots Verkenner A mag noemen.
Ik geef hierbij de opdracht voor het vervaardigen van diploma voor Oscar, en bepaal tevens dat de examencommissie haar excuses moet aanbieden aan Oscar voor de door haar gemaakte fouten en de smart die hij daardoor heeft moeten doormaken.
Verder geef ik mevrouw K. de opdracht om Os' mensen te verwittigen van het feit dat hij ongewenst bezoek heeft in zijn vacht, en daarnaast eis ik voor mezelf als beloning voor het zware werk dat ik heb verricht als Adviseur en Leider van deze commissie, een uitgebreide Kaasproeverij; dit alles dient binnen twee dagen vanaf nu georganiseerd te worden.
Dan sluit ik hierbij de vergadering, feliciteer Oscar met het behalen van zijn diploma en wens hem veel geluk en plezier toe met zijn verdere leven als gediplomeerd Verkenner A, en dan het liefst natuurlijk ongediertevrij.

(Zeg, even onder ons mevrouw Katblad, wilt u bij mij ook even langskomen met dat kammetje, want ik voelde net zelf ook wat kriebelen. Niet dat ik graag weer zo'n pipet in mijn nek krijg (je weet best wel dat ik daar een bloedhekel aan heb), maar gewoon even voor de zekerheid, heh? Of heb je geen tijd omdat je dat diploma moet gaan maken? In dat geval wil ik best even die tijdslimiet bijstellen, of kan dat nu niet meer?)

DE REDACTIE SLUIT ZICH GEHEEL AAN BIJ DE LOVENDE WOORDEN VAN JAPEKOPPIE EN WENST OSCAR HEEL VEEL SUCCES TOE ALS KERSVERSE VERKENNER A!

8 opmerkingen:

Inge zei

Lieve Os, ik heb je net al even life kunnen feliciteren en een kusje kunnen geven op je lieve koppie, ik wens je verder veel succes toe als verkenner A en hoop dat je heel snel van die vervelende meelifters af bent!

Jacq. zei

Joepie! Gefeliciteerd lieve Os!Je bent een kanjer dat je onder zulke moeilijke omstandigheden het examen hebt gehaald. Dikke kus voor jou X

Chantal zei

Os, gefeliciteerd! Goed gedaan hoor! Wat een spanning zeg! Heb zelf van de spanning een hele reep chocolade opgegeten, en hoop dat jij nu ook een traktatie krijgt! Enne... op je eerste avond als Verkenner A hoef je op deze stormachtige avond toch niet naar buiten?

Chantal zei

Oh ja, mevrouw Katblad, niet vergeten hoor, om in de linkerkolom de titel van Os even aan te passen ;)

ina zei

Gefeliciteerd Oscar! Geweldig gedaan, hoor. En Japekop: jij kunt voortaan wel standaard in de examencommissie, dan gaat alles een stuk sneller. Hoef ik me ook niet meer zo zenuwachtig te maken.

Anoniem zei

Gefeliciteerd Oscar!Knap hoor en dat onder die omstandigheden. En dat Japekop maar extra fliebers mag krijgen. Wat een goed onderbouwd betoog! Zonder Japekop had niemand al die hiaten gezien en was Oscar onterecht zijn diploma misgelopen. En dan nu: champagne! Nou ja...

katja zei

Joehoe !!! Hiep hiep hoera voor Os !
Wat was dit spannend zeg (ook al lees ik de verslagen van vandaag nu allemaal vlak achter elkaar). Wat is Japekop toch een wijze kat !

Hans zei

Hoi Os,

gefeliciteerd. Maar er moet welvwat aan die vlooien worden gedaan!