Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

zaterdag 17 september 2011

Rare jongen!

U weet nog dat mevrouw Katblad een paar dagen terug probeerde Oscar op het Zooiplein in beweging te krijgen door balletjes naar hem toe en voor hem langs te rollen? En dat Os weigerde om het spel mee te spelen?
Wel, het volgende, merkwaardige, gebeurde.
Mevrouw Marit (mens van Giz en Sonny, voortaan door ons aangeduid als MaGiz) kwam langs, zag het oranje balletje liggen en liet 'm rollen over de straat, vlakbij de redactie. Oscar, tot onze grote verbazing, ging er direct achteraan!
De Boez ziet u nog net achter de bank bij het fietswiel liggen toekijken, Sonny zit onder de bank, wil graag meespelen maar durft niet dichter in de buurt van Os te komen.

Oscar kon geen genoeg krijgen van het spel met het balletje, als het maar gerold en gegooid werd door mens MaGiz (mevrouw Marit dus), en dus niet door mevrouw Katblad, want dan vond hij er niks an.
MaGiz en mevrouw K. zijn tot de conclusie gekomen dat Os blijkbaar behoefte heeft aan het maken van onderscheid en wenst dus zijn zaken en personen strikt uit elkaar te houden, dit om verwarring te voorkomen. Ergo: MaGiz is voor de leuke spelletjes buiten op straat, mevrouw K. is voor de knuffelsessies op de bank of voor het in haar gezelschap (onder de werktafel) doen van dutjes. Wandelen doet hij wel met iedereen die hem daartoe uitnodigt, want dat is blijkbaar voor hem niet zo persoonsgebonden..... Rare jongen, die Os!

Geen opmerkingen: