Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

vrijdag 16 september 2011

Onrustgevoelens

Tijdens ons bezoek aan de Kruidentuin heeft Oscar, geheel onverwacht, Cera een pets voor haar achterste gegeven en daarbij ook nog naar haar gegromd.
Wij waren zeer onaangenaam verrast door deze plotselinge aanval van Oscar, vroegen hem wat hem bezielde, maar hij wilde geen antwoord geven op onze vraag.
Cera dook geschrokken tussen de struiken en liet zich vervolgens enige tijd niet meer zien.
Ondertussen liep de Boez wat te zooien in het centrum van de tuin, maar ook hij gedroeg zich een beetje vreemd. Hij leek van elk geluid te schrikken en voelde zich niet op zijn gemak.

Mevrouw Katblad is nog even op zoek gegaan naar een mogelijke oorzaak van het vreemde gedrag van de beide jongens, maar ze kon niets ontdekken waardoor de ventjes van streek konden zijn geraakt. Er waren geen bouwvakkers bezig, er werd niet geknutseld aan wielhuizen of motoren en er renden geen schreeuwende mensenkindjes voorbij.

De Boez bleef op zijn hoede, ook toen Oscar weer rustig bij hem in de buurt aan het zooien en klooien ging.
Even later gingen de haarfabrieken alle drie zonder protest mee terug naar de redactie, en daar leken ze zich weer te ontspannen.
De oorzaak van de onrustgevoelens van de reporters in de Kruidentuin zullen wij waarschijnlijk nooit aan de weet komen.

Geen opmerkingen: