Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

maandag 12 september 2011

"Hof is Vol" maakt nieuwe plannen

Onlangs heeft er weer een vergadering van de partij Hof is Vol plaatsgevonden. Deze partij heeft als doel om vreemde haarfabrieken buiten de Poort(en) te houden, en om dit te bereiken is zo ongeveer alles geoorloofd. Echter, af en toe is er wat onenigheid in de partij over de inzet van de diverse individuele leden.
Op bijgaande foto ziet u Myo (partijleider) de vergadering voorzitten. Toen hij echter in de gaten kreeg dat de pers op het toneel was verschenen, kregen alle leden direct een spreekverbod opgelegd.Dit zijn de partijgenoten Harremans (links) en Panda (rechts).
Inderdaad niet zoveel leden (3 totaal, met partijleider Myo mee) maar dat is juist de bedoeling omdat het Hof volgens hen al genoeg harige bewoners telt. De vierde Hofkat trouwens, juffrouw Bohr, is geen lid van de partij maar juist fel tegenstandster van dit soort politiek. Zij blijft dan ook het liefst binnen in haar eigen huis wanneer de partijleden in de tuin rondlopen; zij zouden haar toch maar onheus bejegenen.
Het werd ondertussen duidelijk dat Myo zat te wachten totdat wij waren verdwenen, eer hij de vergadering weer zou hervatten. Het had dus voor ons geen enkele zin om nog langer te blijven; de jongens zouden heus niet hun plannen met ons willen delen.
Mocht ons toch nog nieuws bereiken omtrent de plannen van deze partij, zullen wij u daarvan direct op de hoogte stellen.

4 opmerkingen:

Dennis zei

Myo zit er wel statig bij op de eerste foto.

Hans zei

Persoonlijk denk, Dennis, gericht aan jou als mens van Myo, dat er een gedoogperiode aankomt, zeg maar, vrede met de andere bezoekers. Ongeveer 3 maanden geleden kwam ik Myo tegen bij het loket, in een onderonsje met Japekoppie. Waarschijnlijk waren ze bezig een met een wapenstilstand. Alhoewel ik geen dokumenten gezien heb. . . . :) Voor mijn theorie pleit dat Mevrouw Katblad in de Hoftuin aanwezig was.

Inge zei

Myo heeft zo'n lief koppie, kan me niet voorstellen dat hij zich bezig houd met die Enge Partij.....

Anoniem zei

Dat dacht de vrouw van Geert ook...toen hij nog bij de VVD zat. Hahahahaha