Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

zaterdag 17 september 2011

Ingewikkeld verhaal.....

Sonny Boy (links) had Myo (rechts) al eens ontmoet maar was dat blijkbaar vergeten. Ja, want die ontmoeting (in de Hoftuin) was namelijk nu niet bepaald een succes geweest omdat Myo, partijleider van Hof is Vol, op dat moment erg druk was met het uitzetten van vreemdelingen, en Sonny was immers ook één van hen.  En als de kleine rooie die nare gebeurtenis had onthouden, was hij niet zo enthousiast met staart kaarsrecht omhoog naar Myo toegesneld, heh? Nee.
U ziet op de foto bovendien dat Myo al helemaal klaar staat om uit te halen. Wij hielden ons hart vast en mevrouw Katblad wilde al de verbanddoos uit de kast halen, maar gelukkig bleek dat niet nodig.

Myo bedacht zich namelijk. Hij zette zijn klauwtjes weer terug op de straat en deed een stapje voorwaarts om aan de begroeting (neus-neus) mee te werken, al kunt u op bijgaande foto zien dat hij wel zijn ogen (voor de zekerheid) in de halfdichtstand hield. Er volgde dan ook geen omhelzing of iets van dien aard, want Sonny had heel snel in de gaten dat Myo erg twijfelde tussen neuzen en meppen, dus keerde hij zich opeens bliksemsnel om en ging ervandoor.
Nee, Myo had daar beslist niet van terug en ging er maar even bij zitten om de boel in zijn koppie weer een beetje op een rijtje te krijgen, terwijl hij Sonny natuurlijk wel nog in de gaten hield.

Later, natuurlijk weer achteraf, bedacht mevrouw K. zich dat het best ook zo kan zijn dat Sonny de partijleider van Hof is Vol expres in verwarring heeft willen brengen omdat hij hun vorige ontmoeting juist niét vergeten was! Wel, als dat het geval is dan is Sonny helemaal in zijn opzet geslaagd! Terugkijkend naar de eerste foto trouwens, zien we dat ook Sonny een voorpoot klaar hield voor het uitdelen van een tik. Dat maakt het dan nog weer een stukje ingewikkelder, maar daar gaan we nu niet verder over nadenken.

Geen opmerkingen: