Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

zaterdag 23 juni 2012

Geen rust in achterste

Van de week was het weer zover; reporter Boez was wederom op het dak aan het klooien en hing een paar keer vervaarlijk over de rand naar beneden te kijken.
Je zou toch denken dat als hij zo nodig het dak moet inspecteren, hij zich meer bezig zou moeten houden met de controle van schoorstenen, afvoerpijpjes en wat dies meer zij. Maar nee, onze grote, kleine vent zat daar vooral om aandacht te trekken. Tenminste, daar zag het wel naar uit.Hij liep namelijk voortdurend zo dicht mogelijk langs de rand, ging dan even zitten om ons te laten weten dat hij daar was middels klaaglijk gemiauw, om vervolgens weer een stukje verderop te gaan. En natuurlijk moesten we allemaal naar hem kijken. Dat deden we dan ook.Wel, tenslotte (na vier huizen dakgoot lopen) was de fotograaf er wel een beetje klaar mee. Bovendien zat Boez nu vlak bij de poortdeur dus was het een goed moment voor hem om naar beneden te komen en zich op straat te melden bij de andere haarfabrieken.
Wij riepen de Boez luid en dwingend bij zijn naam, hij verdween uit het zicht en daarna was het een kwestie van afwachten.

Het duurde niet lang, want na nauwelijks een minuut zagen wij een wit snuitje onder de deur doorkomen.
Nu weet je met de Boez maar nooit, en dus konden wij op dat moment nog niet met zekerheid vaststellen dat hij zijn dakinspectie daadwerkelijk had beëindigd. Het is namelijk wel vaker gebeurd dat Boez zich bij deze deur omkeerde en wij hem even later weer op het dak mochten zien zooien of klooien.

Maar deze keer was hij blijkbaar wel klaar.
Niet dat hij ons lang gezelschap hield trouwens, want de Boez heeft het altijd heel erg druk met allerlei belangrijke zaken en bovendien geen rust in zijn achterste, dus binnen de tien minuten was hij weer verdwenen. Waarheen hij ging, dat weten we dus niet.

2 opmerkingen:

Wad Woord en Wol zei

Beste (of zal ik vandaag een keer lieve schrijven?) mevrouw K.,
U heeft inmiddels vast wel in de gaten hoe ik elke dag geniet van Het Leidsch Katblad. En om iets terug te doen voor al het moois dat u schrijft, geef ik u de Sunhine award. Kijk maar hier: http://wadwoordenwol.blogspot.nl/2012/06/sunshine-award.html

Het is alleen maar een gebaar en u mag helemaal zelf weten of u er wel of niet iets mee doet. Hoe dan ook, het is u van harte gegund.

de hoofdredacteur zei

Hartelijk dank mevrouw WWW (Gea), wij zijn zeer vereerd; het is een prachtige prijs!
Mevrouw K. heeft inmiddels een reactie op uw blog gegeven. Wie dit wil lezen moet daar maar even gaan kijken.
Ondertussen blijven wij (voltallige redactie van het LKB) ons uiterste best doen het Katblad regelmatig te vullen met belangrijk nieuws uit de Katbladbuurt.