Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

woensdag 6 juni 2012

Os negeert Anijs

Terwijl Oscar even ging liggen in de Parallelstraat omdat mevrouw Katblad weer zo nodig met een buur moest kletsen, kreeg hij daar bezoek van Anijs.
We weten niet wat zij nu precies van Oscar wilde, en daarom zoomden we in om daarachter te komen.
Erg veel leverde ons dat niet op. Zoals u ziet lijkt Oscar Anijs te negeren terwij de kleine meid toch erg haar best doet zijn aandacht te trekken.

Toen Anijs in de gaten kreeg dat Os echt niets met haar te maken wilde hebben, droop zij af. Ze ging echter niet terug naar huis maar liep in de richting van de Kruidentuin. We weten echter niet of zij daar aankwam.

Geen opmerkingen: