Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

zaterdag 2 juni 2012

Mislukte actie van Cera

Daar wij voldoende kiwitakken hebben om heel veel haarfabrieken gelukkig mee te maken, hadden wij ons bezoek zo'n heerlijke tak aangeboden. De tak werd alvast op de fiets vastgebonden, want vergeten kan dan niet meer, heh?
Cera echter vond dat er geen takken meegenomen mochten worden, en deed verwoede pogingen 'm van de fiets te trekken. Gelukkig hadden wij dat in de gaten. Zodoende kon ons bezoek toch nog mét tak vertrekken.

Geen opmerkingen: