Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

zaterdag 16 juni 2012

Zijn ze nou helemaal!

Panda, bewoner van de Hoftuin en lid van de partij Hof is Vol, was met een grondige inspectie van zijn tuin bezig op het moment dat mevrouw K. met drie reporters in diezelfde tuin op zoek wilde gaan naar nieuws voor het Katblad.
Natuurlijk hebben onze reporters geen boodschap aan een inspecterende Panda, vooral als diens partijgenoten Harremans en Myo niet aanwezig zijn. Want zeg nou zelf, 3 tegen 1 moet normaal gesproken geen problemen geven, wel? Nou dan!Maar waarom aarzelden onze verslaggevers dan en bleven zij voor en in de Poort dralen?
Boez was nog het verste gekomen en had zelfs even met zijn neus de Hoflucht opgesnoven, maar Oscar en Japekoppie weigerden verder te komen. En toen de Boez in de gaten had dat zijn collega's niet meekwamen, liep ook hij terug naar de Katbladstraat.

Mevrouw Katblad keek nog even zorgvuldig de tuin rond; had zij iets gemist? Was er dan misschien toch gevaar te bespeuren? Zag Panda er vandaag misschien uit als een wildekat, bezeten door de duivel of wellicht met kolder in zijn kop?
Er was niets bijzonders te zien in de Hoftuin, geen blafbeesten, geen andere haarfabrieken behalve Panda die ondertussen halverwege de trap was gaan zitten en daar enigszins lodderig uit zijn ogen zat te
kijken.
Mevrouw K. kon haar reporters helaas niet overhalen de Hoftuin te betreden en keerde uiteindelijk ook maar terug naar de Katbladstraat. De drie reporters waren ondertussen verdwenen. Misschien wisten zij elders belangrijker nieuws te vinden? Helaas hebben wij daar tot op heden nog niets over gehoord en overwegen vanavond geen blikjes Gourmet voor de jongens open te trekken; wij eisen eerst een verklaring. Zijn ze nou helemaal!

Geen opmerkingen: