Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

woensdag 20 juni 2012

Afgekeurd!

Oscar is voor een grasinspectie naar de Hoftuin gegaan; het ging hem om de bekende en zo (door alle haarfabrieken) geliefde graspollen onder de balkontrap. Bij zijn vorige inspectie moest Os al constateren dat het niet erg goed ging met dit gras. Wel, er was sinds die vorige keer helaas niet veel veranderd.

Os nam een paar kleine monsters van de middelste pol omdat de andere pollen er nog steeds niet lekker uitzagen, en dit was de enige met verse sprieten.
En daar liet hij het bij.


U ziet het, er is maar weinig nieuw mals groen te bekennen. En daarom verbaasde het ons dan ook niet dat Oscar het hele grasperk afkeurde.

Of hij dit seizoen nog een keer teruggaat naar deze plek voor een eindinspectie, weten we niet. Volgens ons komt het niet meer goed met die pollen daar en kan hij beter op zoek gaan naar vervangend groen. En dat geldt dan natuurlijk tevens voor alle andere haarfabrieken.

1 opmerking:

ina zei

Ik ben het met je eens, Os, het is een schande zoals het gras er uitziet. Kan er geen nieuwe pol geplant worden voor de haarfabrieken? De Hofkatten genieten er toch ook van?