Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

vrijdag 15 juni 2012

Plicht

Harremans zat op wacht in de tuin. Wij denken dat hij dienst had (Hof is Vol). Hij hield de Poort naar de Straat van Iwan in de gaten. Of misschien had hij Iwan of Igor wel gezien, op het balkon bijvoorbeeld. In elk geval keek hij alsmaar dezelfde richting uit.
Veel meer gebeurde er niet in de Hoftuin. Er kraaide zelfs geen haan.
Maar Harry deed evengoed trouw zijn plicht. Daar kunnen veel haarfabrieken nog een voorbeeld aan nemen. Dus.
Einde bericht.

1 opmerking:

Pientje (PvdP) zei

Harry is een bloem tussen de bloempjes.