Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

dinsdag 19 juni 2012

Gemiste kans

Het is alweer een hele poos geleden dat wij Harremans een tuinstoel zagen testen, maar dat heeft natuurlijk met het weer te maken. Wel, nu was het dus weer zover. Helaas lag er geen kussen op de stoel en dus vrezen wij een slechte beoordeling, maar Harry was nog niet klaar met zijn test.
Waarom wij dat dachten? Wel, kijkt u maar mee naar de volgende foto's.













Cera was namelijk het Hof binnengekomen, en Harry liet haar zomaar haar gang gaan.
Dat is inderdaad een vreemde zaak, want als lid van Hof is Vol heeft Har de taak om alle vreemdelingen zo snel mogelijk uit te zetten, maar als je bedenkt dat hij een bijbaantje heeft als "Stoelentester" en ook dat werk serieus en met overgave doet, is het wat beter te begrijpen dat Cera deze keer haar gang kon gaan, zonder dat Har ingreep dus.



En zo gebeurde het dat Cera diep de tuin kon binnendringen.
Zij had trouwens Harremans niet gezien, anders had zij hier vast niet durven komen. (Cera werd immers al zo vaak door de verschillende leden van Hof is Vol hardpotig de tuin uit gemept, en zoiets blijft je heus wel bij.)

U ziet trouwens, een paar flinke buien doen een tuin altijd goed; het gewas is aardig de hoogte in geschoten.





Toen Cera geruime tijd heerlijk had rond gekuierd in de Hoftuin, besloot de fotograaf even met haar te overleggen.

Ja, Harry zat daar nog steeds, maar kon nu toch wel elk moment zijn stoelentest gaan beëindigen. De stoel was namelijk van een eenvoudig soort, niet echt comfortabel en bovendien kwam er net een wolkje voor de zon. Genoeg redenen om zo verstandig te zijn de tuin weer te verlaten, niet? Ze had toch nu wel genoeg gesnuffeld en gezien?

Cera was het met de fotograaf eens, het was tijd om te gaan.
Toen wij echter de tuin verlieten en net de Poort door wilden lopen, keek Harry plots op en vestigde zijn blik verbaasd en opgewonden op Cera.
Toen drong het tot de fotograaf door: als Cera Har niet had gezien vanwege het hoge gewas, kon het best zo zijn dat Har Cera ook niet had gezien! In dat geval hadden wij dus gewoon geluk gehad!
Gniffelend liep de fotograaf met Cera door de Poort terug naar de redactie. Wat zal Har de pest in gehad hebben!

1 opmerking: