Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

dinsdag 19 juni 2012

Boos om stelen van duif?

Toen wij al enige tijd hommels aan het fotograferen in de Kruidentuin, kwam opeens Wams opduiken uit een bos Duizendblad. Hij had daar blijkbaar liggen slapen en wij hadden hem vast en zeker daarbij gestoord. Wel, mevrouw K. bood hem natuurlijk haar excuses aan maar Wamy nam ze niet in ontvangst. Wij mochten hem zelfs niet aaien...


Was Wamy nog steeds boos omdat wij enkele dagen geleden zijn duif hadden afgepakt?
Of was hij weer op jacht geweest en had hem dat dermate vermoeid dat hij gewoon even met rust gelaten wilde worden om uit te rusten van zijn inspanningen?
Zo hadden wij nog veel meer vragen aan hem te stellen, maar Wamy had totaal geen zin in het beantwoorden daarvan. Hij markeerde nog even het stenen bankje en verdween toen naar het centrum van de tuin.Daar klom hij in de Moerbei; u ziet zijn koppie ter hoogte van deze streep:
_____________________

Mevrouw K. ging nog een poosje achter de hommels aan en al die tijd bleef de Wams in de boom zitten.
En toen wij tenslotte de tuin verlieten, zat hij daar nog.

Geen opmerkingen: