Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

zondag 24 juni 2012

Klauwverzorging en Pootkluiven

Nadat wij geconfronteerd werden met de ingegroeide nageltjes van onze oude mevrouw T.Troy (zij loopt overigens weer bijna als een kievit!), hebben we even extra op de nagelverzorging van onze andere haarfabrieken gelet. Het viel ons daarbij op dat ze allemaal een andere methode hebben om hun scherpe puntjes te verwijderen, maar natuurlijk zijn de bomen en pergola-palen favoriet. Er is er maar één die gebruik maakt van onze sofa (mag niet!) en de krabplank binnenshuis, en dat is de Boez. Verder zien we hem dikwijls in allerlei ongemakkelijke houdingen op diverse plaatsen liggen (zoals hier op straat) om met zijn tanden de oude nageldeeltjes te verwijderen. Wij noemen dat "pootkluiven". Ook laat de Boez zijn oude nagelhulsjes wel eens achter in de vacht van andere haarfabrieken, zoals laatst in die van Columbus. Het mens van Columbus kwam ons het hulsje aanbieden, als bewijs zeg maar.

Van de Os wisten wij al dat hij zijn speciale krabplekken heeft, en die zijn gelukkig niet binnenshuis. De voet van de druivenstok in de Kruidentuin is misschien wel zijn favoriete krabplek. (Zie foto.) Maar ook maak de Os vaak gebruik van de stammetjes van mini-boompjes (in potten en eigenlijk dus niet daarvoor bestemd) en de grote stammen van de Moerbeiboom en alle Lindebomen die hij tegenkomt (dat zijn er nogal wat en wij beschouwen die als "legaal" - je kunt niet alles verbieden en bovendien gaat het hier om natuurlijk gedrag).

Cera wil nog wel eens een poot van onze eettafel (binnen) uitkiezen, en omdat deze tafel speciaal voor ons werd gemaakt en dus niet van de Leen Bakker komt, hebben wij dat liever niet. Wij sturen haar dan ook met zachte hand naar buiten zodra zij met beide voorklauwen zo'n tafelpoot dreigt te gaan omvatten. Maar over het algemeen hangt Cera met haar poezelige modellenklauwtjes in de bomen of in de talloze picknicktafels die in ruime mate in de Katbladstraat aanwezig zijn.
Dan nog Japekoppie. Hij gebruikt voornamelijk de palen van onze pergola, maar niet erg frequent. Bij inspectie van zijn achterklauwen konden wij een voldoende aan hem geven voor de verzorging daarvan, maar zijn voorklauwen verkeren in twijfelachtige staat en moeten wij in de gaten houden. We vermoeden toch dat bejaarde haarfabrieken (Japekoppie wordt a.s. herfst 15 jaar) meer moeite hebben met de uiterlijke verzorging dan de nog wat jongere.
Wij wilden graag deze belangrijke waarnemingen met u delen.

2 opmerkingen:

ina zei

Hoe wist het mens van Columbus dat het betreffende nagelhulsje van de Boez was, stond zijn naam erop?

Mevrouw Katblad zei

Hij was getuige van de ruzie die de twee haarfabrieken hadden!