Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

vrijdag 15 juni 2012

Geen saté-boompjes

De saté-stokjes in de Kruidentuin staan nog steeds overeind. Tenminste, de meeste ervan. Er wordt dus blijkbaar toch niet tussen gegraven door de haarfabrieken en de nieuwe aanplant groeit flink.
De Amerikaanse sering die in het midden stond blijkt overigens niet helemaal dood; we zien nieuwe groene blaadjes verschijnen! Of de stokjes wortel zullen schieten is erg twijfelachtig, en waarschijnlijk zal hier dan in de toekomst helaas ook geen saté-boompje gaan groeien. De cacaodoppen op het pad zijn tussen trouwens haakjes waarschijnlijk met de regen meegevoerd naar lager gelegen gebied. Tot zover dit zeer belangrijke nieuws!

Geen opmerkingen: