Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

vrijdag 22 juni 2012

Heldere uitleg

De Boez:
Ik heb u meegenomen om u en onze lezers te laten zien dat ik heus wel nuttig bezig ben als ik in mijn eentje naar de Hoftuin ga. Ik loop niet altijd maar te flierefluiten zoals u de lezers wilt laten geloven maar doe belangrijk onderzoek voor het Katblad.
Vaak begin ik als ik hier ben gekomen met het even gaan zitten en het steken van mijn neus in de lucht. Dit is om de tuinlucht op te snuiven en zodoende vast te kunnen stellen of er iets nieuws, iets interessants aanwezig is. Op dit ogenblik ruik ik niets bijzonders, nee.

Dan kijk ik even goed om mij heen. Het is namelijk zomaar mogelijk dat Myo, Harry of Panda zich ergens hebben verstopt, en als de wind verkeerd staat heb ik hen via de neus niet kunnen opmerken.
Nee, bang ben ik niet voor die drie, en hun partij (Hof is Vol - red.) slaat helemaal nergens op. Als ik hier wil komen ga ik hier gewoon heen, en als ze dat vervelend vinden is dat hun probleem en niet het mijne.
Als ik mijn neus en mijn ogen heb gebruikt voor de registratie van mogelijke bijzonderheden of het afwezig zijn daarvan, blijven mijn oren nog over. Natuurlijk heb ik al die tijd tijdens het ruiken en kijken ook mijn oren goed open gehouden, maar het kan nooit kwaad om me nog even helemaal te concentreren op het gehoor; dit voor het geval dat ik  per ongeluk toch iets heb gemist. Het kan dan gebeuren dat ik daarbij wat appelig zit te kijken, maar dat is verder niet belangrijk.
Wel, op dit moment heb ik niets bijzonders geroken, gezien of gehoord. Dus nu komt de volgende, zeer belangrijke stap.


Daar ik nu vrijwel zeker weet dat hier in deze tuin geen andere haarfabrieken aanwezig zijn, kan ik beginnen met de plek waar ik heb gezeten aan een grondig onderzoek te onderwerpen. Dat onderzoek bestaat voornamelijk uit het besnuffelen van de straat en van eventuele obstakels zoals muurtjes, rare planten en meer van die dingen. Volgt u mij nog?


Ook vergeet ik natuurlijk niet om af en toe op het muurtje te klimmen en om mij heen te kijken, dit voor het geval er toch nog één van de Hof-haarfabrieken stiekem door raam of kattenluik naar buiten is gekomen om mij te dwarsbomen bij mijn onderzoek. Op dit moment is dat dus niet het geval, nee.
U legt al deze belangrijke informatie toch wel vast, heh? Anders weten de mensen nog niet hoe hard en serieus ik dagelijks aan de slag ben voor het Katblad en blijven ze me een flierefluiter noemen.
Nu moet u even blijven opletten, want het ogenblik is namelijk aangebroken dat ik mij tussen de planten ga begeven om daar mijn onderzoek voort te zetten.Wat doet u nu mevrouw Katblad? U gaat naar huis en laat mij in de steek? U vindt mijn verslag niet boeiend genoeg?
Nee, het klopt dat dit geen echt hot nieuws is wat ik u laat zien, maar wel een heldere uitleg aangaande mijn interessante, dagelijkse werkzaamheden.
U vindt er niks aan? Ouwe koek? En daarom laat u mij hier alleen achter?

Ah, u biedt mij een snoepie aan. Mag het ook een stokje zijn? Wacht effe, dan loop ik met u mee.

2 opmerkingen:

Wad Woord en Wol zei

Ik vind het heel boeiend hoor Boez. Echt waar.

Frans & Frans & Frans zei

De boze blik van De Boez is wel erg rechtskrities Telegraafachtig hoor.