Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

zaterdag 2 juni 2012

Pestbui

Myo is afgelopen dagen vaak langs geweest om snoepies te halen. Dat kwam vooral doordat zijn mens op vakantie was en Myo troost zocht.
De Boez was het niet eens met deze gang van zaken. Hij is namelijk bang dat hij tekort komt. Vandaar dat hij daar op onze buitentafel bij het snoepjesbakje zit en zo gemeen uit zijn oogjes kijkt.
Myo bleef op afstand en wachtte rustig af. Zijn wachten werd tenslotte (uiteraard) beloond. Boez kreeg daardoor een pestbui, maar dat gaat wel weer over.
Tenminste, dat hopen wij maar...

Geen opmerkingen: