Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

woensdag 6 juni 2012

Voor de goede orde...

De opbrengst van onze inzameling bedraagt op dit moment op 926 euro.
Het bedrag werd als volgt ontvangen:

Opbrengst zolderverkoop en losse bijdragen:        566,00 euro
Opbrengst feestbezoek:                                        360,00 euro

Totaal:   926,00 euro

Het tientje dat de feestgangers betaalden als entree ging dus niet in onze knip maar is óók bestemd voor de arme sloebers! Ergo, het buffet werd u aangeboden...

Er zijn nog enkele t-shirts in bestelling; deze worden volgende week geleverd!

Op de besteding van dit fantastische bedrag komen wij nog terug; uiteraard houden we u op de hoogte!


De prachtige taarten waren van Claudia (mens van Columbus en juffrouw Sokkevoet)!

Geen opmerkingen: