Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

dinsdag 15 mei 2012

Watermanagement

Omdat een onverlaat het dak van Os' wielhuis van de flinke waterplas heeft ontdaan (het doek dreigde te scheuren), ging hij op zoek naar een andere klus. Gelukkig stond er vlakbij een beregend bromvoertuig met zeil, en met daarin nog kleine plasjes water ook.
Oscar ging direct aan de slag.Het wegwerken van de kleine plasjes nam niet zoveel tijd in beslag en bovendien had Oscar al gauw in de gaten dat het water alweer naar beneden stroomde en niet opzij of omhoog. En ook voor mevrouw K. was dat een zeer geruststellende constatering.

Geen opmerkingen: