Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

dinsdag 15 mei 2012

Wat was het geval?

Was Oscar bezig om Cera de boom in te duwen omdat zij aan de zware kant is en het zelf niet meer redt?
Of probeerde de Os om stiekem van de gelegenheid gebruik te maken en onder haar staart te ruiken?
Neen, geen van beide. Wat hier dan wel het geval was?

Wel, Cera wilde een stukje de boom in, gewoon voor de lol, maar kwam er te laat achter dat ons oude tuinbankje (ingezakt en niet meer te repareren) tegen de stam geparkeerd stond. Ze kon dus niet verder naar boven en wilde terug naar de grond.
Oscar had echter niet in de gaten dat Cera niet hoger kon, rekende daar wel op en stond enthousiast zijn nagels te manicuren terwijl Cera zich alweer liet zakken. En zo kwam het dat zij met haar achterste de snuit van Os raakte, die op zijn beurt daar erg van schrok. Zo zie je maar weer, de dingen zijn niet altijd wat ze lijken!
Cera begon overigens een scheldpartij waarna Os maakte dat hij wegkwam en zij zich verder kon laten zakken. En daarmee was de zaak afgedaan.

1 opmerking:

Anoniem zei

Hahaha geweldig!