Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

dinsdag 1 mei 2012

Beter postzegels verzamelen

Mevrouw K.:
De Hoofdredacteur moet niet zo zeuren (lees vorig bericht eerst s.v.p., anders weet u niet waar dit over gaat).
Wij (ik en de fotograaf of de fotograaf en ik, dat maakt niet zoveel uit) werden inderdaad afgeleid, en wel door onze eigen reporter Oscar die duidelijk in de problemen was - wij hoorden hem namelijk hard grommen en probeer zoiets maar eens te negeren!
Toen we omkeken zagen we hem haastig met een zogenaamde hanenkam op de paaltjes springen, dus er was wel degelijk iets aan de hand! En omdat we in de eerste plaats verantwoordelijk zijn voor onze eigen haarfabrieken, moesten we Monster even vergeten en uitzoeken wat hier speelde, wat het gevaar was waar Os last van had, toch? Daarom dus.

Gelukkig viel het mee. "Het" was dan weliswaar best wel groot, maar echt heel erg gevaarlijk zag het er niet uit. Het sjokte moeizaam voort, dit blafbeest, en zijn mens sjokte rustig met hem mee.
Oscar kwam gelukkig snel weer tot rust, maar we konden ons goed voorstellen dat hij in eerste instantie flink was geschrokken.
Wel, toen we (echt heel snel) een plaatje hadden geschoten van het schommelende gevaarte en ons weer naar Monster hadden omgedraaid, was die dus verdwenen. We hebben nog nagevraagd bij andere mensen of zij hem hadden zien vertrekken, maar nee. En dan houdt het dus op, heh?
De Hoofdredacteur moet trouwens zelf maar eens de straat opgaan en meemaken wat wij allemaal meemaken! Dan zal ie wel anders piepen! Wij trekken ons verder overigens geen moer van zijn vermaningen aan, want zonder ons (fotograaf en ik) is er gewoon geen Katblad en kan ie beter postzegels gaan verzamelen, de Hoofdredacteur. En daar laten we het voorlopig maar even bij.

Geen opmerkingen: