Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

woensdag 30 mei 2012

Bezoek aan Bohr ging niet door

Zoe's raam stond open en dus kon zij weer eens aan de voorkant van haar huis naar buiten. We zagen haar voor de Poort naar de Hoftuin staan; blijkbaar wilde ze een rondje door de tuin doen of misschien zelfs wel een bezoekje brengen aan Bohr!
Echter, ze bleef daar staan dralen, zag blijkbaar iets wat haar niet beviel want besloot uiteindelijk van haar rondje door de tuin af te zien.
Wel, toen mevrouw K. even later ging kijken wat Zoe had afgeschrikt, zag zij dat het grote Hofblafbeest aan de andere kant van de Poort aan het klooien was. Zoe had dus een zeer goede reden om haar bezoek aan Bohr niet door te laten gaan.

Geen opmerkingen: