Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

maandag 7 mei 2012

Nieuwe huisgenoot moeder Wamy?

Laatst zagen wij bij onze drinkbak een vreemde haarfabriek rondscharrelen. Natuurlijk rende de fotograag direct naar buiten om een plaatje te maken van de vreemdeling, maar deze had geen zin om zich te laten vereeuwigen en schoot razendsnel de Steeg van Storm in en door. Op het moment dat mevrouw K. bij de ingang van de Steeg was, liep de vreemde al bijna de Parallelstraat in.
Toen mevrouw K. hem toeriep dat hij niet bang hoefde te zijn en daarbij ook nog lokkende geluidjes maakte, keerde de vreemde om. We vonden dat hij (zo uit de verte) erg op Japekoppie leek, vooral dan vanwege dat witte snuitje natuurlijk want de rest van zijn vachtje konden niet of nauwelijks bekijken.De vreemde kwam niet naar ons toe; waarom zou hij, heh?
Nee, hij stopte vlakbij de klimplant en keek omhoog. Toen begon ons iets de dagen. Had het ex-mens van de Wams niet een paar maanden geleden een nieuwe jonge kat in huis genomen (als gezelschap voor de moeder van Wamy)?
Dan zou het niet zo gek zijn als dit ventje langs de plant omhoog wilde, want waarschijnlijk was hij hier ook naar beneden afgedaald.

Jawel, want nu stond de vreemde te kijken hoe hij weer terug naar boven kon komen.
Op deze manier is Wamy destijds aan het rondzwerven gegaan: door het slaapkamerraam naar buiten, op de één of andere manier van het dak af gekomen en niet meer terug kunnen. Maar toen was deze klimplant nog niet zo stevig als nu, en zoals u weet heeft Wamy destijds erg zijn best gedaan om overal waar hij kon brokjes te stelen totdat hij 's avonds weer door zijn ex-mens werd binnengelaten (door de voordeur). Wij weten niet of dit exemplaar in staat is hetzelfde te doen; hij lijkt ons erg verlegen en bang.

Vandaar dus dat mevrouw K. besloot om Cera (die graag kennis wilde gaan maken met de kleine vreemde) terug te roepen. Het ventje moet eerst in alle rust leren hoe hij via de klimplant naar huis terug kan komen, anders krijgen we misschien een tweede Wamy! Grappig is trouwens dat ook deze haarfabriek een wit puntje aan zijn staart heeft, net als de Wams. Mevrouw K. is van plan om binnenkort even op huisbezoek te gaan om wat meer over deze vreemde aan de weet te komen. Uiteraard zult u daarover t.z.t. in dit Katblad kunnen lezen.

8 opmerkingen:

Frans zei

Wat lievv Mevrouw Katblad dat u vreemdelingen ondanks Uw Trots-lijsttreksterschap appercipeert.
Hulde aan de lijsttrekster.

Frans zei

Maar bedoelt U dan Mevrouw Katbladhaar dat deze poes via de klimsels 1e keer naar benee is gekomen en visa vesra terugwilde, maar nog een poging achterom of voorom heeft ondernomen om het gelijksvloers te probelen ?

de redactie zei

Huh?

Annemieke zei

Wat een schatje. Inderdaad Japekop achtig qua uiterlijk. Hopeljk ontdekt hij een manier om via de klimplant terug te klimmen. Dat zou het leven er makkelijker op maken voor hem en de rest van de katblad bewoners.

Frans zei

Probelen is een synthese tussen uitvogelen en proberen. (Huh?)

de redactie zei

Beste meneer Frans,
Wij vreesden al dat u een zwevende pink had (net als meneer Hans) en daardoor af en toe het toetsenbord niet goed raakt, maar dit is dus gelukkig niet het geval. Dan komt direct de vraag bij ons op: wat bedoelt u met "vesra"?
Verder is het zo dat de nieuwe poes inderdaad nergens via de bg zijn huis in kan omdat hij op een bovenwoning huist. Er is wel een deur natuurlijk, maar deze is net als het huis gehuurd, van 8 tot 8 (ongeveer) afgesloten en mag niet met een gat worden verfraaid. De betreffende poes is dus afhankelijk van de klimop maar heeft nog geen klimervaring. Wij hopen u thans bij deze van voldoende informatie te hebben voorzien (zucht....).

Frans zei

Mevrouw Katblad:
Vesra moet versa zijn, de tegenovergestelde richting van visa.
Net als bij ying en yang. Volgens medies ingewijden is dit een milde vorm van jeugskatzheimer.
Zit er dan niet een typepoes met corrigerend vermogen aan het eind van uw redaxiestaart ?

de hoofdredacteur zei

Helaas meneer Frans, wij kunnen reacties niet bewerken, wijzigen of verbeteren. En dat is maar goed ook.
Wel kunnen we reacties weigeren als daar aanleiding toe is. Mevrouw T. Troy beslist als zij tenminste niet ligt te rusten. Is dat wel het geval, oordeelt mevrouw K. over wel of niet plaatsen (uiteraard in de geest van T.T.).