Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

zondag 27 mei 2012

Opletten!

Wie op 3 juni a.s. naar de Katbladstraat komt en aan onze speurtocht deelneemt, moet deze week extra goed onze berichten lezen! Er kunnen namelijk aanwijzingen in staan.....
En verder is het handig als u een mobiel telefoontje meeneemt waarmee u plaatjes kunt schieten, of nog beter: een cameraatje!
De vragen van de speurtocht zullen trouwens later ook nog in het LKB gezet worden, voor de thuisblijvers...

Geen opmerkingen: