Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

maandag 28 mei 2012

Ambtelijke molens

Laatst heeft Miss Gizz (Gizmo dus) een heuse vogelveer gevangen in de Hoftuin, helemaal in haar eentje.
Mevrouw K. weet te weinig van vliegebeesten af om vast te kunnen stellen van welke vogel deze veer afkomstig was, maar Gizz was zeer trots op haar vangst en stond niet toe dat Wamy in de buurt van haar prooi kwam.
Wamy bleef trouwens uit zichzelf braaf op afstand en viel Gizmo helemaal niet lastig (ondanks zijn bijna onbedwingbare nieuwsgierigheid) omdat zijn verblijfsvergunning nog steeds niet is afgegeven en hij zich voor zijn eigen veiligheid dus maar netjes probeert te gedragen.
Wamy heeft zich namelijk (dit voor de lezers die dat nog niet wisten) eind vorig jaar als asielzoeker gemeld bij MaGiz (mens van Gizmo en Sonny Boy) nadat hij een soort van zwervend bestaan had geleid en zijn kostje bij elkaar scharrelde door overal waar haarfabrieken wonen door raam, deur of luik naar binnen te sluipen om zich onwederrechterlijk voedsel toe te eigenen. Maar voordat u nu denkt dat hij nou zo zielig was, Wamy had wel degelijk een huis in de Parallelstraat, zelfs een moeder (Poeki genaamd), doch had uit eigen beweging zijn koffer gepakt en was op zoek gegaan naar een nieuwe toekomst met meer mogelijkheden, zeg maar.
Hij vond tenslotte het huis van MaGiz wel passen bij zijn persoonlijke wensen, en trok stapsgewijs bij Gizmo en Sonny Boy in. Van MaGiz kreeg hij een tijdelijke verblijfsvergunning, maar dat moest Wamy wel lessen volgen in beschaafd, sociaal gedrag, mocht hij niet meer stelen of brutaal zijn en vooral de Miss en Sonny niet meer pesten. Wel, met dat laatste heeft de Wams nog steeds wel wat problemen, dus Giz en Sonny ook. Maar ondanks dat beginnen de haarfabrieken aardig aan elkaar te wennen en komt de acceptatie van de inwonende, meewandelende en mee-etende Wamy langzaam maar zeker dichterbij. Nu die verblijfsvergunning nog, heh? Tja, ambtelijke molens draaien nu eenmaal niet zo snel...

Geen opmerkingen: