Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

maandag 7 mei 2012

Inspiratie


Het ware geluk kost weinig; als het duur is, is het niet van een goed soort.
-- auteur onbekend

Maak er vandaag weer een mooie dag van!

1 opmerking:

Frans zei

Ik heb van mijn Abessijnse rasfabriek Fidel Catro, in 1979 voor 400 guldens gekocht, erg veel geluk mogen beleven.