Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

woensdag 23 mei 2012

Poezenloket onbereikbaar voor Monster

De laatste tijd zien wij steeds vaker Monster door de Katbladstraat klooien en zooien. We denken dat hij geleerd heeft gebruik te maken van de dikker geworden stam van de klimplant in de Steeg van Storm, en zodoende zijn huis via het dak weet te verlaten (en hopelijk langs die weg ook weer bij zijn voerbak terug komt).
Gisteren was Monster op weg naar ons Poezenloket, waarschijnlijk om daar een klacht in te dienen. Wij zijn helaas niet aan de weet gekomen wat die klacht precies behelsde, want onze haarfabrieken beschouwden hem nog steeds als ongewenste vreemdeling.

Eerst was het Oscar die Monster bij onze buitentafel wegjaagde, hem naar de overzijde van de straat verwees. Oscar woont nu alweer meer dan een half jaar bij ons en beschouwt het terrein rond het Poezenloket als het zijne. Wel gedeeld bezit natuurlijk, want mevrouw Troy, Japekoppie, de Boez en Cera hebben uiteraard de meeste rechten, maar Oscar doet zo nu en dan een bescheiden gooi naar de macht en zorgt er in elk geval wel voor dat de haarfabrieken die hij niet kent niet bij ons loket kunnen komen, al is hun vraag of klacht nog zo belangrijk.

En dan is er natuurlijk ook nog Charli, onze buurkat. De buitentafel is voor een groot deel ook van hem want valt binnen zijn territorium. En omdat zijn mens (na aanvankelijk weer thuis uit het ziekenhuis) wederom met de ambulance moest worden afgevoerd, is hij in een zeer slechte bui.
(De buuf is trouwens ondertussen onder het mes geweest en komt wellicht voor het einde van deze week weer thuis....)
Wel, Charli begon met het verzenden van zeer boze blikken naar Monster. Daarna kwam hij overeind en liep hij heel kalm naar de overkant van de straat, waar Monster dus zat.


En u ziet, Monster was zeer onder de indruk van de grote Charli met zijn stekende ogen. Hij kromp eerst bijna in elkaar, maar daarna ging hij er toch maar vandoor.
Echter......
Enige tijd later kwam Monster weer een poging doen het loket te bereiken. Wij zijn er overigens nog steeds niet achter wat hij daar wilde doen, het kan ook zijn dat hij behalve een dringende vraag of klacht ook misschien wat honger had gekregen; je weet het maar nooit.
Doch.....Oscar kreeg hulp van zijn vriendje de Boez. De laatste was teruggekomen van zijn rondje over de daken en was maar al te graag bereid om samen met Oscar Monster de straat uit te werken.
En zo gebeurde het dat "de vreemdeling" naar de Kruidentuin werd gedirigeerd.
Wel, tenminste kon hij daar dan troost zoeken en bijkomen tussen de Nepeta.
En verder verwachten wij dat, als Monster nog vaker in onze straat gaat komen, hij tenslotte tenminste het recht van overpad zal krijgen van onze haarfabrieken. Hoewel Japekoppie natuurlijk niet één van de gemakkelijkste is, heh? Nee, als hij er vandaag bij was geweest hadden wij deze reportage niet kunnen maken; dan had Monster niet eens in de buurt van de redactie kunnen komen....

1 opmerking:

ina zei

Monster wordt ook een flinke jongen! En wat een dikke poten heeft hij nog, die zal nog wel verder groeien..