Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

donderdag 24 mei 2012

Aanvallen van genegenheid

Mevrouw Troy, vroeger nooit zo erg aanhankelijk, haalt sinds zij te maken heeft met episodes "Katzheimer" de schade in wat betreft het tonen van haar genegenheid aan haar mens. Nu werd zij sowieso met het vorderen der leeftijd al wat milder van karakter, dat moeten we eerlijk toegeven, maar tegenwoordig heeft zij zo nu en dan zoveel liefde te geven dat wij ons afvragen of wij nog wel met dezelfde T.T. te doen hebben.
Waren wij vroeger nog wel eens bang onverwachts een pets van haar te krijgen, de laatste tijd hoeven wij daar niet meer zo voor te vrezen.
De oude haarfabriek schept er groot genoegen in om met half gesloten ogen alsmaar lang haar mens te schuren, kopjes te geven en kleine stootjes met haar natte neus tegen handen en armen; zie de bijgaande foto's, genomen door een bezoeker.
Nu moeten wij u wel waarschuwen: vreemde mensen houdt mevrouw Troy nog steeds het liefst op afstand. En bij ongewenste intimiteiten weet zij nog immer de uitgestoken hand goed te raken, als is dat dan wel (gelukkig) meestal met ingetrokken nagels.
Mocht u dus toevallig eens langs ons loket lopen en in verleiding komen onze receptioniste een vriendelijke aai te geven, let op de stand van haar oren en haar ogen, het knuffelen van ons oudje is nog steeds voor eigen risico. Het is maar dat u het weet.

1 opmerking: