Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

woensdag 30 mei 2012

Denkfoutjes

De meeste haarfabrieken die wij kennen proberen vooral van buiten naar binnen te gluren, Columbus is gespecialiseerd in het omgekeerde.
Wij hoorden van zijn mensen dat Columbus regelmatig op het dak te vinden is (en minder vaak op straat), maar wij hebben hem daar nog nooit gezien. Nu schijnt hij zijn dakwandelingen vooral midden in de nacht te maken, en dan doen wij juist pogingen om te slapen. Dus daardoor lopen wij waarschijnlijk Columbus mis. We begrijpen nu wel hoe het komt dat de Boez 's nachts zo onrustig is en regelmatig voor ons slaapkamerraam zit te grommen en gillen. Eerst dachten wij dat hij zich slechts druk maakte om het voorbijkomen van Luna en Simba, maar het zou zomaar kunnen zijn dat het passeren van Columbus voor hem de druppel is. (Boez denkt namelijk dat het dakgebied alleen van hem is. Maar ons ventje maakt wel eens meer denkfoutjes.)

Geen opmerkingen: