Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

dinsdag 1 mei 2012

Geen fatsoenlijke foto's van Monster

Eindelijk hebben wij Monster weer eens gezien! Hij liep zomaar door de Katbladstraat, snuffelde kort bij het Poezenloket maar bleef daar helaas niet rondhangen. Vandaar dat de fotograaf er op uitgestuurd werd om achter hem aan te gaan, want wij zien Monster maar zelden omdat zijn mens hem niet graag op straat laat. Hij mag overigens wel zijn dak op om daar te klooien en zooien maar daar kunnen wij hem dus helaas niet zien...
Was hij dit keer misschien ontsnapt? Op deze vraag hebben wij nog geen antwoord, maar na een tijdje vond de fotograaf Monster in de Kruidentuin. Hoewel, eigenlijk vond Monster de fotograaf, want hij kwam vanuit de Parallelstraat opeens de hoek om.

Toen Monster nog jonger was en vaker op straat kwam, konden wij hem nog aaien en in alle rust plaatjes van hem schieten. Nu is hij erg schichtig en zelfs mensenschuw geworden, en vandaar dan ook dat hij nauwelijks stil wilde blijven staan voor een fatsoenlijke foto. Alleen bij de fietstas hield hij even in, maar vervolgens verdween hij ineens uit beeld.

En dat kwam doordat mevrouw K. (stom genoeg) zich even had laten afleiden door een andere haarfabriek, en toen ze weer terugkeek was Monster zomaar weg. Het kan zijn dat hij ergens onder de struiken was gekropen, maar het is ook mogelijk dat hij de Katbladstraat in was gevlucht of terug naar de Parallelstraat was gegaan. De fotograaf bleef nog een tijdje zoeken in de tuin, maar Monster liet zich niet meer zien. Mevrouw K. kreeg vervolgens een reprimande van de Hoofdredacteur en moest beloven om een volgende keer beter op te letten. Deze keer dus nog geen ontslag, maar dit soort dingen moet ze toch echt niet vaker flikken, aldus de Hoofdredacteur. En voortaan graag een beetje betere foto's, heh? Tjongejonge, wat een bagger!

Geen opmerkingen: