Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

donderdag 10 mei 2012

Rare gebeurtenis

Oscar had iets tussen het groen gezien wat nader onderzoek behoefde. Voorzichtig klom hij over het hek en verdween met zijn snuit tussen de planten. Wij waren natuurlijk erg benieuwd naar wat hij had ontdekt en kwamen langzaam met de camera in de aanslag naderbij.
Ja, dit zijn altijd erg spannende momenten voor mevrouw Katblad en de fotograaf!


Het was dan ook zeer teleurstellend toen de Boez opeens aan kwam galopperen, over het hek sprong en bovenop Oscar neerkwam. Weg spannend moment en natuurlijk weg boeiende ontdekking tussen de planten!
Leuk Boez! Dank je wel!
Het leek alsof de Boez zijn excuses aan Oscar aanbood, maar wij vrezen dat dat niet het geval was. Nee, we denken eerder dat Os geschrokken en boos was en dat Boez zijn verontwaardiging afdeed met iets van: Joh, leuk grappie toch? Of: Stel je niet aan, joh! Zoiets dus. Veel meer kunnen wij over deze rare gebeurtenis niet zeggen.

Geen opmerkingen: