Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

vrijdag 11 mei 2012

Beraamd of in een impuls?

Uit zeer betrouwbare bron hebben wij vernomen dat er pollen Nepeta zijn gestolen uit de Kruidentuin.
Het schijnt aan de eind van de middag gebeurd te zijn, net op het moment dat de redactie even een uurtje pauze had.
Er waren diverse getuigen bij de diefstal, maar wij hebben onze bron beloofd geen namen te noemen. Alleen de aanwezige haarfabrieken mogen wij bij dit bericht met naam en foto vermelden. Zij zijn namelijk verder onschuldig en waren niet van te voren op de hoogte van deze misdaad.
Hier dus Oscar; hij hield in de gaten of de uitgeschepte pollen wel groot genoeg waren (en daarmee een betere kans op overleven).

Zoals eerder gezegd en beloofd noemen wij geen namen, maar wel kregen we toestemming de handen van de dief te tonen. Verder kunnen wij u nog melden dat het schepje dat hier wordt gebruikt toebehoort aan mevrouw K. Dit gereedschap moet dus eerder bij haar gestolen zijn, maar werd wel later weer teruggebracht zodat zij het niet zou missen. Met deze wetenschap kunnen wij eigenlijk concluderen dat de diefstal goed was voorbereid, maar we kunnen er natuurlijk ook zomaar naast zitten.Het schijnt dat Cera ook aanwezig was en voor de dief de mooiste, grootste pollen uitzocht. Helaas moest de dief afzien van de door Cera aangewezen pollen omdat het schepje niet sterk genoeg bleek; er kwam een knik in. Dit alles hebben wij nog steeds uit zeer betrouwbare bron.Eveneens vernamen wij dat het niet bij één polletje bleef maar dat er flink gegraven werd.
Het gerucht gaat dat er tijdens de diefstal iemand op de uitkijk stond, maar dit hebben we niet bevestigd kunnen krijgen.
Het verhaal gaat dat Gizmo aanwezig was om de uitgeschepte pollen op kwaliteit en geur te beoordelen. En om voor te proeven natuurlijk. Gizmo is namelijk liefhebber en grootgebruiker en heeft derhalve veel verstand van Kattenkruid.
Jawel, er werd door de dief ruim ingeslagen. Wij denken dat de dief door de aanwezige haarfabrieken daartoe werd aangezet. Maar ook dat hebben wij niet bevestigd kunnen krijgen, dus het kan zomaar zijn dat het mens van de handen erg gretig of misschien zelfs wel hebberig was. Maar het kan uiteraard ook zijn dat de pollen voor de handel bestemd waren.
De foto hiernaast toont hoe Cera het graafproces nauwgezet volgde.
Onze bron die zeer, zéér betrouwbaar is, vertelde nog dat Gizmo erop toe zag dat de onstane lege plekken zorgvuldig werden aangestampt, en dat toen de dief vertrok er niets meer zichtbaar was van de diefstal.
Wel liep er een dik spoor van schoeisel met aarde tot voor de deur van het Katblad, en daar splitste het spoor zich in drie richtingen: één verdween in het niets (op de drempel van de redactie), het tweede ging tot daar waar enige tijd een verdachte blauwe fiets geparkeerd had gestaan, het derde liep midden over straat in de richting van het Gevaarlijke Water. Meer wilde onze bron niet kwijt dus we moeten het helaas hierbij laten.

8 opmerkingen:

Frans zei

Questie van legitieme translocatie.

Annemieke zei

Zijn er DNA sporen? Dan kan ik forensisch onderzoek doen. Of wachten we gewoon af waar er straks ineens welig Nepeta gaat groeien?

Sabine zei

Laten we hopen dat de pollen een mooi plekje krijgen, waar zowel mens als haarfabriek er nog van kunnen genieten.
De zeer betrouwbare bron zal ons daar hopelijk nog een keer van op de hoogte stellen.

Frans zei

Maar begrijpen wij nu chronologies bezien dat De Goedegemeente op een zekere dag de Nepetaas uit de hoftuin had verwijderd (ik had u nog aangeraden analoog met Vegen & Legen, afd. Plantensoenenbeheer contact op te nemen).
En dat ze nu het ineens weder Kattekruiden hebben teruggeplant ? Waarna de anarchistiese Fabriekenhaarbrigade de zaakjes naar eigen legalisties inzicht heeft herplant c.q. ecologies hebben verspreid, danwel biologies evenwichtig verantwoord & duurzaam hebben getransloceerd ? Zeg maar.
Reeds.

Jacq. zei

Ik herken de schoenen van de dader. Maar ik zal wijselijk mijn mond houden...

Mevrouw Katblad zei

@Frans: Klopt allemaal. Alleen moet Hoftuin Kruidentuin zijn. En andersom.

ina zei

Ik herken de handen van de dader, maar ook ik houd mijn mond.

Frans zei

Is het optioneel het Gemeen-telijk beleid te doorkruisen van wegmoffelen en weder herplaatsing van snufsnufkattekruid Nepeta in de Kruidentuin, door opengevallen plekken ten gevolge van emigratie naar de Hangplekjes voor Katsnuivers op te vullen met laten we zeggen zeg maar nutsplant Kruizemunt ?
Lekker in Griekse salade en de groene thee.