Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

donderdag 10 mei 2012

Jong, licht en lenig

Wij hoorden roepen dat Wamy weer eens in een boom zat. En omdat de Wams watervlug is, nam mevrouw K. maar direct een foto van de boom die haar werd aangewezen: Kaija's boom dus, die met al die rare dwarse takken waar je niet doorheen kunt kijken. Vandaar ook dat we Wamy op deze foto niet duidelijk in beeld hebben en de fotograaf met de armen tussen de takken door moest wroeten om dat wel voorelkaar te krijgen. Kijkt u met ons mee?
We vroegen Wamy even naar de camera te kijken omdat een paar brutale ogen een foto altijd wat leuker maakt, maar hij had het te druk met het bewaren van zijn evenwicht. Wel, als u de vorm van de takken bekijkt begrijpt u wel waarom, heh? En dan snapt u ook dat de moeilijkheidsgraad van deze boom erg hoog is en er tal van haarfabrieken zijn die zich niet in deze boom durven wagen...

Ja, je moet voor deze boom ruggengraat en poten hebben als elastiekjes, geen last hebben van artrose of andere kwalen en vooral niet te zwaar zijn. Gelukkig heeft de Wams alles nog mee (hij is jong, vrij licht en lenig) en hij gaf een goeie show weg.
Uiteraard was deze voorstelling bedoeld om mevrouw K. en MaGiz ervan te overtuigen dat hij de titel BBK (Beste Boomklimmer Katbladbuurt) verdient, en ook hoopte de Wams natuurlijk dat hij met deze actie weer het Katblad zou halen. Wel, hij heeft wat betreft dat laatste zijn zin gekregen. Maar of hij nu de allerbeste BBK is? Wij zullen daarvoor toch de uitslag van de Voorjaarsverkiezingen moeten afwachten.

10 opmerkingen:

Frans zei

Zucht, de jeugd is als een oerknal in het verre verleden.

ina zei

Hoe oud ben jij eigenlijk, Frans?

Frans zei

@Ina:
Vrouwmensen mogen toch nooit bevraagd worden over leeftijd en gewicht ?
Waarom doet U dat dan visa versa ?

Frans zei

@Ina: ik wordt midden augustus a.s. 37 jaar.

de hoofdredacteur zei

Ja ja! En mevrouw K. wordt binnenkort 25! Duhuh!

Frans zei

Aha, mevr. K. lijdt aan omgekeerd evenredig dubbelzien.
M.a.w. spiegies halfzien, ofzoo.
Van die dingen, zeg maar.

Frans zei

U bedoelt mevr. K. dat u evenwichtig verstrikt bent geraakt in de wiskundige reeks van Hans, maar dan 25 - 50 - 75 ?

Frans zei

@Ina:
waarom wilt u dat eigenluk weten ?
Verklaar u nader, zeg maar.

ina zei

@Frans:
Omdat u zo nadrukkelijk verzucht dat uw jeugd in een ver verleden plaatsvond, meneer Frans.

ina zei

@Frans: omdat u zo nadrukkelijk verzucht dat uw jeugd in een ver verleden plaatsvond, meneer Frans.