Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

zaterdag 30 april 2011

Eigen straat eerst

Onze reporters kijken al niet meer op of om als we Luna ergens onderweg zien zitten. Ze zijn gewend haar in de Parallelstraat te zien en lopen onbevreesd langs, of in dit geval onder haar door.
Luna is op eigen gebied dus houdt op haar beurt onze reporters wel erg goed in de gaten. En ze is pas gerust als onze ploeg weer een heel eind verderop is. Dan pas knijpt zij haar ogen weer dicht om lekker verder te kunnen soezen. Want al zien wij Luna regelmatig door de Katbladstraat lopen of in de Kruidentuin zitten, lekker dutten in haar eigen straat doet zij het liefst.

Geen opmerkingen: