Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

maandag 18 april 2011

Drukke inspectiedag

Cera heeft in het weekend in haar eentje een kade-inspectie gedaan. Ja, want Oscar was net op weg gegaan voor een Kruidentuin-inspectie en de Boez zat op het dak te klooien en Japekop te pesten, die dáár weer een inspectie poogde uit te voeren.
Ze hadden het allemaal maar druk mee, heh?
Mevrouw Katblad verkoos met Cera mee te gaan omdat zij altijd zo schattig po(e)seert bij het Gevaarlijke Water.

Wel, op de kade kwamen wij niets bijzonders tegen, alleen viel het op dat er maar weinig wielhuizen geparkeerd stonden en dat ervoeren wij als zeer prettig.
Later op de middag vertrok Cera naar de Kroeg(tuin) en zij kwam tenslotte pas tegen middernacht thuis. En dat ervoeren wij dus als minder prettig. Gelukkig voor haar hadden wij haar diner apart gehouden. Trouwens, ook Oscar was tegen die tijd nog buiten. Wij weten niet of hij nog naar huis is gegaan om daar te slapen; om zeven uur vanochtend zat hij voor ons raam om een ontbijtje te bedelen......

1 opmerking:

ina zei

De tijd van het nachtbraken is weer aangebroken.