Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

maandag 11 april 2011

Statement

Innige omhelzing? Of "wie is hier lekker de sterkste"?
Hoe dan ook, Oscar laat het maar gewoon over zich heen komen en doet zijn ogen pas weer open als de Boez klaar is met zijn statement.
Later zien we hoe Os bezig is de hals van de Boez te wassen, dus echte ruzie hadden ze niet (of het was al weer snel vergeten)......

Geen opmerkingen: