Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

vrijdag 15 april 2011

Kopzorgen

Dit is Poezemans.
Inderdaad een vreemde naam voor een lapjespoes, maar zijzelf maalt daar niet om - ze heeft wel wat anders aan haar kop. Maar daarover leest u een eindje verderop wel.
Poezemans woont in een groot grachtenpand aan het Gevaarlijke Water, met daarachter een prachtige tuin. Bijgaande foto werd dan ook in die tuin gemaakt.


Wij weten niet veel van Poezemans, alleen dan dat ze een heel lief lapje is en erg van eten houdt, en als haar mens van huis is, zijn er vele, liefhebbende buren die haar allemaal tegelijk van eten komen voorzien! Maar dat laatste is dan ook duidelijk zichtbaar, heh?
Gelukkig heeft ze de beschikking over die grote tuin waarin ze in alle rust haar gymnastiekoefeningen kan doen. Ja, want er staan stoelen en tafels genoeg waar ze op en af kan springen en er is zelfs een pergola waar ze op zou kunnen klimmen. Doch..... er is een klein probleempje. Noem het maar een stoorzendertje. En dat geeft haar die kopzorgen.
Want?U herkent hem vast wel, toch? Jazeker, het is Wamy die regelmatig bij Poezemans in haar tuin komt, en van hem wordt ze dus behoorlijk nerveus. Dat is ook geen wonder, want alle haarfabrieken worden regelmatig nerveus van Wamy omdat hij heel slecht is in het sociale verkeer, zeg maar. Wamy is gewoon een stouterik en straalt dat behoorlijk en van verre al uit, dus als hij bij Poezemans op bezoek komt, wordt zij daar niet zo blij van.
Nee, want Wamy weet ook nog eens precies waar hij haar brokjes kan vinden, en dat maakt zijn komst nog veel meer bezwaarlijk en ongewenst.....
Hoe Wamy daar op dat tuinmuurtje komt? Wel, wij zullen het u laten zien.


Links ziet u de Muizentuin, rechts de tuin van Poezemans. Achter het witte huisje ligt het Zooiplein, het gele huis in de verte is dat van Zwarte Gijs.

Op het muurtje tussen de twee tuinen op de voorgrond, ziet u helemaal achterin Wamy zitten.
Wij weten niet precies hoe hij op dat muurtje komt, maar wij zagen in de Muizentuin een grote stapel dakpannen opgestapeld tegen de muur liggen, dus waarschijnlijk gebruikt hij dat als opstapje.
Door naar het volgende plaatje alsublieft.


Hier komt Wamy over dat muurtje naar ons (balkon) toelopen. Hij kan vervolgens, zagen wij, bovendien via een aantal andere muurtjes op het balkon van Gizmo en Sonny komen!
Eindelijk weten we dus hoe hij de weg naar Miss Gizz heeft gevonden, en we wisten al dat hij ook haar graag pest op haar eigen terrein....


Tot slot laten we u nog even zien hoe Wamy via de Muizentuin op weg is naar de Katbladstraat. Hij loopt daar netjes over het pad, zal even later nog de grote takkenbos in de hoek besproeien (Mr. Wamy was here!) en dan verdwijnen door het nauwe poortje naar de Katbladstraat.
Wel, dat was erg interessant allemaal, maar nu gaan we weer terug naar Poezemans.

Ja, want zij kreeg ondertussen haar diner en staat daar heerlijk van te smikkelen, en in alle rust omdat Wamy dus eindelijk weer opgeduveld is.

Wel, dat was dus Poezemans, en nu kent u haar probleempjes ook gelijk. Maar ze houdt zich flink en slaat zich door haar moeilijke leven heen door..... lekker en snel haar diner te verorberen; daarna kan zij er weer even tegen!
Wij leven desalniettemin erg met Poezemans mee, en wensen haar veel sterkte toe!

Geen opmerkingen: