Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

zondag 24 april 2011

Lekker stil in de straat

Zwarte Gijs:
Het is dus Pasen zegt u? Wel dat zegt mij helemaal niks. Ik voor mij heb alleen maar een zeer rustige dag en geniet daarvan. Ja, eigenlijk heb ik elke dag wel vrij, maar je merkt nu wel duidelijk dat het voor de mensen een bijzondere dag is want ze liggen allemaal nog te slapen en zo heb ik het graag. Hoort u die muziek? Oh, dat zijn dus kerkklokken. Zegt me dus ook niks, alleen is het erg opmerkelijk dat elke keer als je die klokken hoort, het zo lekker stil is in de straat. Geen langs racende wielhuizen, geen bromwielen, helemaal niks. Een straat met goddelozen, zegt u? Geen kerkgangers? Wel, daar heb ik geen verstand van en ik vind het wel best. Laat ze allemaal maar uitslapen, dan kan ik tenminste volop genieten van de stilte en de muziek. Hoewel, van mij mag nu wel de knop om of het volume zachter. Ja, dan hoor je de vogeltjes beter en dat heeft ook wel weer wat. Of ik nog op jacht ga? Nee, vandaag maar niet. Omdat het Pasen is dus. Ja, ik heb ook recht op een vredige dag, vandaar dat ik mijn gemak maar hou en de stilte op mij laat inwerken. Jammer alleen dat u die rust kwam verstoren. Dag mevrouw Katblad, u ook fijne Paasdagen, heh?

Geen opmerkingen: