Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

donderdag 21 april 2011

Grote boog

Mevrouw T. Troy had aangegeven dat zij wel voelde voor een kleine wandeling, dus namen wij haar mee naar de Hoftuin want dat is maar een kort stukje lopen.
Daar gekomen bleef mevrouw Troy bij de Poort zitten. Zij had namelijk gezien dat Zwarte Gijs in de tuin aan het rondscharrelen was, en ze heeft het niet zo op Gijs.

En daar Gijs het op zijn beurt niet zo op mevrouw Troy heeft, dook hij (zie foto boven) tussen de struiken.
Wel, daar waren we dan mooi klaar mee, want geen van tweeën was bereid nog een stap te verzetten. Oftewel: Gijs zat te wachten tot mevrouw Troy opduvelde, en T.T. wachtte tot Gijs in rook opging.
Wat nu?
Mevrouw Katblad besloot de boel te forceren en liep naar de struik toe waaronder Zwarte Gijs zich had verstopt.

En daar Gijs nog een grotere hekel heeft aan vreemde mensen dan aan andere haarfabrieken, aarzelde hij geen moment en verliet de tuin, nadat hij met een grote boog om mevrouw T.T. heen was gelopen (zie foto hiernaast).
En wat er dan in zo'n klein koppie (van een bejaarde dame) omgaat heh? Hoezo?
Wel, mevrouw Troy snapte eigenlijk niet zo goed wat er gebeurde, dacht dat Gijs op de vlucht was gegaan voor iets heel erg gevaarlijks en dus ging zij hem achterna, terug naar de Katbladstraat.
Nou, het was dus wel een heel klein wandelingetje geworden! Mevrouw Troy zat daar verder helemaal niet mee en ging bovenop de tafel van de redactie zitten om de Poort en de straat goed in de gaten te kunnen houden. En daarmee deed zij dan weer heel  nuttig werk natuurlijk. Kopje koffie dan maar, mevrouw Katblad?

1 opmerking:

Hans zei

Zwarte Gijs is voor zo ver ik uit de verslagen opmaak, geen actief lid toch van HIV? Hof Is Vol dus.

Mvgr

Hans