Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

vrijdag 15 april 2011

Schermutseling met gekrijs

Het was al bijna helemaal donker toen wij een luid gekrijs hoorden.
Natuurlijk ging mevrouw Katblad direct met camera naar buiten, en trof iets buiten de Poort een vreemde, donkere (gemarmerde) cyper aan, die Myo (partijleider Hof is Vol) in het nauw had gedreven.
Wel Myo, dat valt ons een beetje van je tegen! Altijd zo'n flinke vent, maar deze jongen is een maatje te groot voor jou, heh?
De vreemde cyper wilde niet op de foto en schrok bovendien van de flits.Daarbij vond hij mevrouw Katblad maar een eng mens (volkomen begrijpelijk) en dus besloot hij de Katbladstraat te verlaten, en daarbij dus Myo ook.
Wij zagen hem naar de Kruidentuin lopen.
Wat deed Myo daarop?

Wel, aan de vreemde cyper dacht hij al niet meer, want de vuilniszakken waren op dit moment veel belangrijker en interessanter.

U ziet trouwens dat onze foto's bij avond en nacht niet altijd even duidelijk zijn, en vandaar ook dat mevrouw Katblad niet zo vaak in het donker op nieuws uitgaat, terwijl er natuurlijk genoeg haarfabrieken rondlopen in de buurt. Jammer maar helaas, wij gaan alleen de straat op wanneer zich ernstige schermutselingen voordoen die gepaard gaan met gekrijs of ander lawaai, en daar zult u het mee moeten doen. Maar dit terzijde.

Geen opmerkingen: