Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

vrijdag 25 maart 2011

Wat belangrijk is in dit leven

Ach, wat schattig nou!
Cera en Oscar op het tafeltje voor de redactie, beiden in het zonnetje liggend, vredig naast elkaar.
En daarbij vertellen wij u niet dat de hyacinten door Os' flinke bilpartij al werden geplet, en dat het potje met blauwe druifjes alsmaar van datzelfde tafeltje worden gesmeten door datzelfde achterwerk, dat Cera's nageltjes het tafelblad al aardig hebben bewerkt en dat de poten van dat idem tafeltje alsmaar dunner worden door diezelfde nageltjes. Nee, dit tafereel van die schattige haarfabrieken zo naast elkaar in vrede en vriendschap (terwijl het slechts buurkatten zijn en daarnaast nog een beetje soort van collega's), dat is veel belangrijker en daar gaat het om in dit leven dat toch al vol oorlog, armoede, ellende en stralingsgevaar zit.
Wat hebben wij het dan toch goed heh?
Ja.........

Geen opmerkingen: